torsdag 23. mai 2019

Katekese fra september 2019

I skoleåret som er gått, har menigheten hatt en 1. kommunionsgruppe med plass til småsøsken og en konfirmantgruppe. Fra høsten av er vi så heldige å kunne tilby hele fire grupper! Det blir

Førstekommunionsgruppe
4. klasse og oppover-gruppe
Konfirmantgruppe
Barneundervisning

Det vil gå brev ut til familier med barn i de aktuelle aldre i løpet av juni. Får du ikke brev, kan du kontakte pater Frode på tlf. 934 52 743. Katekesen vil starte i september. Vi trenger flere unge og voksne som kan hjelpe til i gruppene! 
Har du lyst?