fredag 11. oktober 2019

Retrett med St. Elisabethsøstrene

Den 25. januar fra kl. 12:00-18:00 
er det halvdagsrettrett 
i St. Elisabethsøstrenes kloster 
på Nordstrand. 
Hvis du vil bli med, 
er du hjertelig velkommen.

Adresse: Munkerudveien 52