torsdag 5. desember 2019

Kallsmesser 2020

Første torsdag i måneden ber bispedømmet om kall til preste- og ordensliv. Messene feires vanligvis i St. Olav domkirke, men noen ganger i klostrene. Det er vanligvis kirkekaffe og presentasjon av ordenen som har ansvar for kvelden, men ikke når OKB har ansvaret. Her er oversikt for 2020:

Torsdag 2. januar kl. 18.00, domkirken OKB, bønn for kall generelt

Søndag 2. februar kl. 11.00 Pontifikalmesse, domkirken (ved Biskopen) *
* Herrens fremstilling i tempelet og dagen for det Gudviede liv faller i 2020 på en søndag. Kallsmessen flyttes dermed til denne søndagen.

​Torsdag 5. mars kl. 18.00, domkirken OKB, bønn for kall generelt

Torsdag 2. april kl. 18.00, domkirken OKB, bønn for kall generelt

Torsdag 7. mai kl. 18.00, domkirken Maristene

​Torsdag 4. juni, Grefsen, St. Josephsøstrene

Torsdag 2. juli kl. 18.00, domkirken OKB, bønn for kall generelt

Torsdag 6. august kl. 18.00, domkirken  OKB (sammenfaller med domkirkens vigselsfest)

Torsdag 3. september, Lunden kloster

Torsdag 1. oktober kl. 18.30, St. Dominikus kirke. Kirkekaffe på Katarinahjemmet

Torsdag 5. november kl. 18.00, domkirken Elisabethsøstrene

Torsdag 3. desember kl. 18.00, domkirken OKB, bønn for kall generelt