onsdag 18. mars 2020

Alle planlagte konfirmasjoner våren 2020 utsettes

Alle planlagte konfirmasjoner i Oslo katolske bispedømmer og Trondheim stift utsettes
– Vi respekterer helsemyndighetenes råd for å hindre spredning av koronaviruset, derfor har vi besluttet å utsette vårens konfirmasjoner, sier biskop Bernt I. Eidsvig.
Menighetene blir informert om de nye datoene når planene er klare. Bispedømmet og stiftet
ber om forståelse for at dette kan ta noe tid.
– I den situasjonen vi befinner oss, er en utsettelse både fornuftig og nødvendig. Det er ikke desto mindre leit, først og fremst for konfirmantene og deres familie, men også for meg: Jeg ser hvert år frem til å besøke menighetene samt møte og konfirmere de unge. Det gir meg stor glede.

Ny tidsplan kommer
Når det igjen blir aktuelt å konfirmere, avhenger av utviklingen av korona-pandemien.
– Jeg ber om de troende, konfirmantene og deres familiers forståelse for at vi ikke kan legge frem en konkret tidsplan nå. Den kommer, og vi vil ta hensyn til at konfirmasjonen er en viktig begivenhet, som det tar noe tid å forberede, sier biskop Eidsvig.
I mellomtiden oppfordrer biskopen alle troende til å be regelmessig, følge de live streamede messene på nett og til å utøve nestekjærlighet i praksis:
– Å bidra til å hindre korona-smitte, er å ta vare på sin neste. Be også for de syke, be for de sårbare blant oss – og be for våre helsearbeidere, sier biskop Eidsvig.

Førstekommunion
De samme smittevernsregler vil gjelde for førstekommunion som for konfirmasjon / ferming.  Den enkelte menighet / sogneprest vil informere om førstekommunion snarlig.