lørdag 2. mai 2020

Messeplikten opphevet frem til 14. september


For å begrense koronasmitte heves messeplikten frem til festen for det hellige kors, den 14. september.
Torsdag 7. mai åpnes det for «arrangementer» med opptil 50 deltagere. Bestemmelsen om å holde en avstand på én meter gjelder ubetinget, og OKB jobber med å fastslå hvordan kommunion kan deles ut på en forsvarlig måte.

Biskopen håper at messen gradvis gjøres tilgjengelig for så mange som mulig inntil pandemien er under kontroll. Det betyr at mange må leve med savn i en tid fremover, eventuelt at de kan være til stede i messen uten å kunne motta sakramentet. Messeplikten innebærer forøvrig ingen forpliktelse til å motta kommunionen, bortsett fra én gang i året, den såkalte påskeplikt (jfr. kanon 920).

Les mer