torsdag 18. juni 2020

KORONAENDRINGER - CORONA ADJUSTMENTS

Fra 15. juni ble koronarestriksjonene endret. Begrensningen på 50 deltagere er nå økt til 200. I St. Elisabeth kirke var det uansett sjelden mer enn 100 tilstede så dette er de facto en mulighet til tilnærmet normal drift. Fra og med dags dato har vi følgende rutiner i St. Elisabeth menighet:

§ Du trenger ikke melde deg på med SMS eller på annen måte.
§ Bare møt frem til messen, bruk håndsprit ved døren og skriv deg på listen for smittesporing
§ Pass selv på å holde en meter avstand

Vi avslutter nå også direkteoverføringen på Facebook i denne omgang. Vi takker alle som har fulgt oss så langt.
_________________

From 15 June the Coona restrictions have been eased. The maximum number of Mass goers has been increased from 50 to 200. In St. Elisabeth we were seldom more than 100 anyway so we can now – de facto – return to almost normal parish life. From today the following applies for St. Elisabeth’s church:

 § No need for pre booking
 § Just turn up, use disinfectant by the door, and sign the list for covid -tracking
 § Keep 1 meter distance

 We also pause (for now at least) the live streaming on Facebook. Thanks to all of our viewers.