tirsdag 1. september 2020

Katekese høst 2020 - vår 2021

Velkommen til katekese i St.Elisabeth menighet!

Søndag 6. september starter vi opp igjen med katekese etter den lange pausen som det ble i år. I mars ble all katekese stengt og så kom sommerferien. Nå begynner vi endelig  igjen!

Alle barn som gikk i katekese i mars  nviteres nå tilbake. Både 1. kommunionsbarna, konfirmantene og de andre.

Alle som har begynt i 3. klasse i høst er velkommen til å starte 1.kommunionsundervisning nå. Alle som har begynt i 9. klasse i høst er velkommen til å starte konfirmantforberedelsen nå. Brever er sendt ut til dem vi har registrert i menigheten. Har du ikke fått brev, men vil delta på katekesen her, bare kom, så order vi påmelding. 

På søndag er alle velkommen til søndagens høymesse kl. 11.30 og til informasjon og registrering og oppstart etterpå. Ferdig kl.14.00

Til gamle og nye deltakere! Hjertelig velkommen søndag 6. september kl. 11.30