mandag 14. september 2020

Påskeplikt og messeplikt 2020

På grunn av gjeldende bestemmelser om beskyttelse mot koronaviruset (SARS-CoV-2) og uvisshet når det gjelder eventuelle lettelser i myndighetenes smittevernstiltak, har biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo bestemt at påskeplikten er opphevet for 2020. 

Den almene messeplikt er fremdeles opphevet; opphevelsen gjelder inntil videre.