torsdag 15. oktober 2020

KUNNGJØRINGER - ANNOUNCEMENTS

Søndag 18. oktober er det engelskspråklig katekese etter messen 9.30. Vin kan fortsatt ikke være flere enn 50 tilstede. Alle som ikke er involvert i denne katekesen oppfordres til å melde seg på en av de andre messene, kl.11.30 eller kl.18.00. Husk forhåndspåmelding.

Sunday 18 October catechism for children (Family Formation Programme) takes place after the 9.30 Mass. As we cannot be more than 50 persons present, all those not involved in the Programme is adviced to attend either the Mass (in Norwegian) at 11.30 AM or at 6PM. Please book in advance.

Onsdag 21 oktober messe på norsk kl. 19.00, ingen engelsk messe, forhåndspåmelding ikke nødvendig.

Wednesday 21 October Mass in Norwegian at 7PM, no English mass, no advance booking needed.

Torsdag 22. oktober messe på norsk kl. 11.00, forhåndspåmelding ikke nødvendig.

Torsdag 22. oktober informasjonskurs om katolsk tro kl. 18.45 – 20.45. Nye deltakere velkommen!

Fredag 23. oktober messe på norsk kl. 18.00 etterfulgt av rosenkrans, forhåndspåmelding ikke nødvendig.