Sykesalvingens sakrament

Sykesalving skal vi be om så tidlig som mulig når vi er rammet av en alvorlig sykdom. I Bibelen står det: «Er det en som er syk, må han kalle til seg kirkens presbytere; de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal bønnen, bedt i tro, frelse den syke, og Herren skal reise ham opp igjen. Og er han skyldig i noen synd, skal den bli ham tilgitt. Så bekjenn deres synder for hverandre, og be for hverandre, for å bli friske» (Jak 5,14-16).

Dersom du ønsker at presten skal meddele sykesalvingens sakrament til deg eller noen du kjenner, kan du ta kontakt med menighetskontoret for å lage en avtale med presten.