Nattverd

Kommunion / Nattverd / Eukaristi
Nattverden er det aller helligste og største sakrament. Den kalles også «eukaristien». Nattverd betyr «aftensmåltid», og henger sammen med tiden for innstiftelsen av sakramentet. Eukaristi betyr «takksigelse», og kommer av den store og gamle takkebønn som alltid innleder nattverdfeiringen: «I sannhet, det er verdig og rett...» Kommunion er betegnelsen vi bruker på selve mottakelsen av nattverden, og ordet betyr «fellesskap», «for alle har vi del i det ene brød» (1.Kor 10, 17).

Barnas første hellige kommunion  
Forberedelsene til barnas første hellige kommunion begynner i 3. klasse. Alle barn som skal motta motta sin første kommunion, skal delta i menighetskatekesen (religionsundervisningen) 3. klasse.
Undervisningen begynner på høsten og varer hele skoleåret. Les mer... 

Bønner ved eukaristien