Organist

Vår organist heter Sivert "Johannes" Blindheim. Han er 26 år og kommer fra Ålesund. 

Sivert er utdannet master i utøvende klaver fra Musikkhøgskolen i Oslo. Han er ansatt hos oss i 35 % stilling og ved siden av det tar han PPU-utdanning. 

 
Favorittkomponister?  J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Max Reger, Fartein Valen, Gabriel Fauré, Debussy, Olivier Messiaen.
Sivert kan nås på telefon 41685836 
og epost: sivertblindheim@hotmail.com