tirsdag 15. oktober 2019

onsdag 9. oktober 2019

Hverdagsmesser

Vi har hverdagsmesser tre ganger i uken: 

Onsdag
18.00 messe på engelsk etterfulgt av rosenkrans og novene til Our Lady of Perpetual help


Torsdag

11.00 messe på norsk etterfulgt av lunsj


Fredag

18.00 messe på norsk etterfulgt av rosenkransandakt

tirsdag 8. oktober 2019

English Mass every Wednesday

Every Wednesday 6.PM 
Mass in English 
followed by Rosary and 
Novena to Our Lady of Perpetual help 
(Baclaran church devotions)

torsdag 3. oktober 2019

Oktober 2019 er misjonsmåned

Den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019
Pave Frans kunngjorde den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019 for å feire 100-årsjubileet for pave Benedikt XVs apostoliske brev Maximum Illud.

Temaet for den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019
“Døpt og Sendt: Kristi Kirke - Misjon i verden” er  temaet valgt av Frans til den ekstraordinære Misjons måned. Vekke bevissthet om oppgave av missio ad gentes, og inspirere den følelse av ansvar for å forkynne evangeliet med ny entusiasme, er temaer som kombinerer den pastorale bekymring for Benedikt XV i sitt apostoliske brev Maksimal Illud, publisert for 100 år siden, med den misjons vitaliteten uttrykt av pave  Frans i sin nylige apostoliske formaning Evangelii Gaudium: "Misjonshandling er paradigmet til alle kirkens verk." (EG 15)

Hvordan leve den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019
Det er fire dimensjoner, spesifisert av paven, for å leve mer intenst forberedelsesreisen for den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019:
1.    Et personlig møte med Jesus Kristus i live i sin kirke gjennom eukaristien, Guds ord, personlig og felles bønn;              
2.     Vitnesbyrd: misjonære helgener, martyrer og bekjennere av troen, som et uttrykk for kirken spredt over hele verden;       
3.    Misjonær formasjon bibelsk, kateketiske, åndelig og teologisk;
4.    Misjonær veldedighet / nestekjærlighettirsdag 1. oktober 2019

Oktober er rosenkransmåneden

I denne folderen finner du korte utsnitt av meditasjonene som er foreslått for Rosenkransens mysterier i oktober. Avslutt gjerne med pave Frans’ bønn under.

PAVE FRANS’ BØNN FOR MISJONEN
Himmelske Far,
da din enbårne Sønn, 
Jesus Kristus,
stod opp fra de døde,
ga han sine disipler i oppdrag
å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler».
Du minner oss på at vi ved dåpen
ble gjort til deltagere i Kirkens misjon.
Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til å være modige og ivrige
vitner for Evangeliet,
slik at det oppdrag som er betrodd Kirken,
og som fortsatt er langt fra å være fullført,
må finne nye og virksomme uttrykk
som gir liv og lys til verden.
Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker å erfare Jesu Kristi
frelsende kjærlighet og barmhjertighet,
han som lever og råder med deg 
i Den Hellige Ånds enhet, 
Gud, fra evighet til evighet.
Amen.

lørdag 21. september 2019

torsdag 19. september 2019

Høstdugnaden

Høstdugnaden er unnagjort. Vi var få, men det ble fint!

Menighetstrampolinen er på plass til første katekesedag, 22. september. 
Det ble laget labyrint av liljer. 

tirsdag 3. september 2019

Vil du gi en gave til menigheten?

Du har rett til skattefradrag for gaver mellom kr. 500 og 50 000 i året til kirken og andre ideelle formål. Gir du 6.000 kroner, blir skatten din redusert med 1.320 kroner (22%), og egentlig betaler du derfor bare 4.680 kroner

Ordningen administreres fra Oslo katolske bispedømme (OKB) for hele landet via konto nr. 3000.15.11110. Ved innbetalingen må du skrive personnummeret ditt og «St. Elisabeth menighet på Eikeli» i meldingsfeltet.

Alternativt kan du sende inn personnummeret ditt til
Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo, tlf. 23 21 95 00,
e-post kirkebidrag@katolsk.no. Skjema for avtalegiro.

Ved årsskiftet får både du og likningsmyndighetene melding om hvor mye som er gitt og gaven blir trukket fra på selvangivelsen automatisk.

Les mer

mandag 2. september 2019

VIL DU LESE I MESSEN?

Vi vil lage en liste over hvem som skal lese lesningene i 11.30-messen. Har du lyst til å være på listen? Ta kontakt med pater Frode eller vibecke.steenfeldt-foss@katolsk.no

Det er mange fordeler med å lese lesningen i blant:
-du får mer ut av teksten ved å lese den på forhånd
-du føler deg mer med i menigheten når du har en rolle å fylle
-så kommer du deg i kirken i alle fall den søndagen

søndag 1. september 2019

Bønn for kall 2019

​En gang i måneden arrangerer bispedømmet messer med bønn for kall til prest og ordensliv. Messene og påfølgende kirkekaffe arrangeres av de ulike kommuniteter og du vil få anledning til å høre mer om deres liv og virke. Messene er noen ganger i St. Olav domkirke og noen ganger i klostrene.

November: Søstrene av Det Hellige Kors
Torsdag 7. november kl. 18.00, Lillestrøm

Desember: Maristene
Torsdag 5. desember kl. 18.00, domkirken

fredag 24. mai 2019

Høymesse

Høymessen på norsk er kl. 11.30. Det er kirkekaffe etter høymessen og alle oppfordres til å ta med noe spiselig som kan deles!

torsdag 23. mai 2019

Katekese fra september 2019

I skoleåret som er gått, har menigheten hatt en 1. kommunionsgruppe med plass til småsøsken og en konfirmantgruppe. Fra høsten av er vi så heldige å kunne tilby hele fire grupper! Det blir

Førstekommunionsgruppe
4. klasse og oppover-gruppe
Konfirmantgruppe
Barneundervisning

Det vil gå brev ut til familier med barn i de aktuelle aldre i løpet av juni. Får du ikke brev, kan du kontakte pater Frode på tlf. 934 52 743. Katekesen vil starte i september. Vi trenger flere unge og voksne som kan hjelpe til i gruppene! 
Har du lyst?

fredag 17. mai 2019

Pater Frode 50 år

Selveste 17. mai fyller pater Frode 50 år! Han er en erfaren og allsidig jubilant, som har vært prest i minst åtte forskjellige menigheter så langt og innehatt en rekke verv i bispedømmet. For tiden sees han på sykkel rundt i Bærum -- vi er veldig glade for at han nå er hos oss i St. Elisabeth! Menigheten gratulerer og ønsker alt godt for de neste 50 år.

fredag 2. november 2018

Bruk VIPPS

Slik sender du menigheten penger med VIPPS:

1. Åpne Vipps-appen på telefonen din.

2. Trykk på «Kjøp og betal». 


3. I søkefeltet, skriv St eli eller vippsnummeret vårt, 539611

4. Velg St. Elisabeth menighet

5. Tast inn beløpet du vil sende.

6. Hvis du vil, trykk på «Skriv en liten hilsen» 
og skriv kollekt / kjøp / gave. 

7. Trykk på «Neste» og «Betal». 

Takk!

onsdag 24. oktober 2018

Pastoralrådet

I helgen 2.-4. november arrangeres Pastoralrådsmøte (PRO) på Mariaholm. Pastoralrådet er et rådgivende organ for biskopen der hele lokalkirken er representert. Rådet presideres av biskopen, og det har representanter fra menighetene, presterådet, geistligheten, ordenssamfunnene, NUK, Caritas og bispedømmeadministrasjonen. Fra menighetene skal menighetsrådslederne stille. Det er derfor et svært viktig organ med tanke på å gi et helhetlig bilde av hva som rører seg ulike steder i bispedømmet. Her skal man i fellesskap ta tak i bispedømmets pastorale utfordringer, og utforme konkrete tiltak som bør iverksettes. Det er Pastoralavdelingen som i fellesskap med PRO har ansvar for å se til at pastoralplanen følges opp i menighetene og i bispedømmet som helhet.

På programmet denne gang står følgende saker: Orientering fra biskopen og administrasjonen, det pastorale arbeidet, kirkens estetikk, liturgi, informasjon fra NUK, årsbetretning 2016-2018, arbeidsprogram for 2018-2020, barne- og ungdomsarbeid, praktisk drift av menigheter, diakonalt arbeid, regionalt samarbeid, gruppearbeid, og valg av arbeidsutvalg. Dessuten blir det bønn, sosialt samvær, måltider og messe.

Rommel Aceveda har sagt ja til å representere St. Elisabeth menighet på høstens møte i Pastoralrådet.
Takk, Rommel!