onsdag 1. juli 2020

Messetider juli 2020

Søndag kl. 09.30 Messe på engelsk 
Søndag kl. 11.30 Messe på norsk
Ingen kveldsmesse
Ingen messe på ukedagene

Times of Mass July 2020
Sunday 9.30 AM Mass in English 
Sunday 11.30 AM Mass in Norwegian 
No evening Mass
No weekday Mass

tirsdag 30. juni 2020

Menighetskontoret stengt

Menighetskontoret holder sommerstengt frem til 21. juli. Vennligst vent med henvendelser til da. I nødsfall kan sognepresten kontaktes på 93 45 27 43

 The Parish office is summer-closed until 21 July. Please wait until then with inquiries. In cases of emergency the Parish Priest can be reached by mobile phone on no. 93 45 27 43

mandag 29. juni 2020

Latinsk messe på Eikeli

 Mandag kveld samlet det seg over 30 personer i Eikeli for å feire festen for Peter og Paulus med Høymesse på latin. Det var vakker messe utført av vår egen Sogneprest p Frode og vår dyktige organist og kantor Sivert.
Ministrantene var også med på å gjøre feiringen til det fullkomne. En sterk og vakker messe i vår lokale kirke. En flott opplevelse en regntung mandagskveld.

Hilsen en i menigheten. fredag 26. juni 2020

Søndagsskole i sommer

Pastoralavdelingen kommer til å fortsette å legge ut søndagsskole-opplegg gjennom sommerferien. Aktiviteter for barn og hele familier kommer også til å være sommerlige.

https://blilys.no/

torsdag 18. juni 2020

KORONAENDRINGER - CORONA ADJUSTMENTS

Fra 15. juni ble koronarestriksjonene endret. Begrensningen på 50 deltagere er nå økt til 200. I St. Elisabeth kirke var det uansett sjelden mer enn 100 tilstede så dette er de facto en mulighet til tilnærmet normal drift. Fra og med dags dato har vi følgende rutiner i St. Elisabeth menighet:

§ Du trenger ikke melde deg på med SMS eller på annen måte.
§ Bare møt frem til messen, bruk håndsprit ved døren og skriv deg på listen for smittesporing
§ Pass selv på å holde en meter avstand

Vi avslutter nå også direkteoverføringen på Facebook i denne omgang. Vi takker alle som har fulgt oss så langt.
_________________

From 15 June the Coona restrictions have been eased. The maximum number of Mass goers has been increased from 50 to 200. In St. Elisabeth we were seldom more than 100 anyway so we can now – de facto – return to almost normal parish life. From today the following applies for St. Elisabeth’s church:

 § No need for pre booking
 § Just turn up, use disinfectant by the door, and sign the list for covid -tracking
 § Keep 1 meter distance

 We also pause (for now at least) the live streaming on Facebook. Thanks to all of our viewers.

tirsdag 5. mai 2020

Pave Frans oppfordrer alle troende til å be rosenkransen i mai måned

Kjære brødre og søstre,

Snart er det mai, måneden da Guds folk i høyere grad gir uttrykk for sin kjærlighet og hengivenhet til jomfru Maria. I mai er det tradisjon for å be rosenkransen hjemme i familien. Dessuten «tvinger» pandemien oss til å få mer ut av livet hjemme, også fra et åndelig synspunkt.

Så jeg vil foreslå for alle å gjenoppdage hvor fint det kan være å be rosenkransen hjemme i mai måned. Man kan gjøre det sammen, eller hver for seg; vurder gjerne begge mulighetene og velg ut fra deres egen situasjon. Hemmeligheten er uansett enkelhet; og det er lett å finne gode bønnemønstre å følge – også på internett.

Dessuten tilbyr jeg dere to bønner til Vår frue, som dere kan si fram ved slutten av rosenkransen. Jeg vil selv be dem i mai måned, i åndelig forening med dere. Jeg legger bønnene ved dette brevet, slik at de blir tilgjengelige for alle.

Kjære brødre og søstre, når vi med vår mor Marias hjerte sammen betrakter Kristi ansikt, forbindes vi, som en åndelig familie, tettere sammen, og det blir lettere for oss å overvinne denne prøvelsen. Jeg vil be for dere, særlig for dem som lider mest, og vær så snill og be for meg. Jeg takker dere og velsigner dere av hjertet.

Roma, Laterankirken, 25. mars 2020
Festen for evangelisten Markus
Pave Frans


mandag 4. mai 2020

LETTER OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO THE FAITHFUL FOR THE MONTH OF MAY 2020

Dear Brothers and Sisters,

The month of May is approaching, a time when the People of God express with particular intensity their love and devotion for the Blessed Virgin Mary. It is traditional in this month to pray the Rosary at home within the family. The restrictions of the pandemic have made us come to appreciate all the more this “family” aspect, also from a spiritual point of view.

For this reason, I want to encourage everyone to rediscover the beauty of praying the Rosary at home in the month of May. This can be done either as a group or individually; you can decide according to your own situations, making the most of both opportunities. The key to doing this is always simplicity, and it is easy also on the internet to find good models of prayers to follow.

I am also providing two prayers to Our Lady that you can recite at the end of the Rosary, and that I myself will pray in the month of May, in spiritual union with all of you. I include them with this letter so that they are available to everyone.

Dear brothers and sisters, contemplating the face of Christ with the heart of Mary our Mother will make us even more united as a spiritual family and will help us overcome this time of trial. I keep all of you in my prayers, especially those suffering most greatly, and I ask you, please, to pray for me. I thank you, and with great affection I send you my blessing.

Rome, Saint John Lateran, 25 April 2020
Feast of Saint Mark the Evangelist

Pope Francis

søndag 3. mai 2020

Søndagsskole for barn på nett

Pastoralavdelingen i OKB innfører et eget søndagsskoleopplegg for familier på nett.
Det er i familien barna skal vokse i troen, og det er foreldrene som er de viktigste i trosformidlingen.
Hver søndag vil søndagsskolelære fra menighetene forklarer evangeliet for barna via video og det vil være forskjellige interaktive oppgaver som kan løses på nett.

Opplegget er tenkt å være tilnærmet likt det du vil få i menigheten der de vanligvis har evangelieforklaring for barn. Det varierer litt når foreldre begynner å sende barna sine til evangeilieforklaringen, men det er i utgangspunktet tenkt for barn frem til førstekommunionsalder. Oppgavene som lages i tillegg kan gjøres av barn i ulik alder. Vi prøver i den grad vi klarer å lage opplegg for barn i ulik alder.

Les mer om tilbudet her.

lørdag 2. mai 2020

Messeplikten opphevet frem til 14. september


For å begrense koronasmitte heves messeplikten frem til festen for det hellige kors, den 14. september.
Torsdag 7. mai åpnes det for «arrangementer» med opptil 50 deltagere. Bestemmelsen om å holde en avstand på én meter gjelder ubetinget, og OKB jobber med å fastslå hvordan kommunion kan deles ut på en forsvarlig måte.

Biskopen håper at messen gradvis gjøres tilgjengelig for så mange som mulig inntil pandemien er under kontroll. Det betyr at mange må leve med savn i en tid fremover, eventuelt at de kan være til stede i messen uten å kunne motta sakramentet. Messeplikten innebærer forøvrig ingen forpliktelse til å motta kommunionen, bortsett fra én gang i året, den såkalte påskeplikt (jfr. kanon 920).

Les mer

lørdag 18. april 2020

Strømmede messer på mange språk

Her er en oversikt over messer fra hele Norge. 

Programmet for søndagens messer blir stadig større. Messene fra St. Olav direktesendes på facebook og YouTube.

søndag 12. april 2020

fredag 10. april 2020

Den sårede hjorten - The wounded stag

På veggen bak alteret i St. Elisabeth kirke henger det et bilde malt av Anne-Lise Knoff. Det viser et krusifiks. Som alle bilder Anne-Lise Knoff malte inneholder det mange detaljer og en rik symbolikk. Den sårede hjorten er et symbol på Kristus. Bloddråpene på Jesu kropp ser ut som rognebær. Lidelsen er bitter. Korset vi ser er fra Tretten kirke i Gudbrandsdalen. Det viser en Jesus som lider for oss. På Langfredag taler dette bildet sterkt til oss. I år med overraskende aktualitet. Krusifikset er fra 1300-tallet, hvor den stor pesten herjet land og folk. Anne-Lise Knoff malte bildet etter en togulykke ved Tretten i 1975 hvor hun kjente flere som ble rammet. Slik er det. Vi kommer til korset med våre liv og vår verden. Slik den er. Og vi ber om miskunn.

Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.


On the wall behind the altar in St. Elisabeth’s we find a painting by Anne-Lise Knoff. It depicts a crucifix. Like all of Anne-Lise Knoff’s works this painting is rich in symbolism. The wounded stag symbolises Christ. The drops of blood looks like rowanberrries. Bitter is his passion. The crucifix we see is from the church of Tretten in Gudbrandsdalen. It shows a Jesus that is suffering for us. On Good Friday this image speaks to us strongly. This year it speaks to us with a surprising actuality. The crucifix was made in the 1300’s when the great plague ravaged our lands. Anne-Lise Knoff made this painting after a train disaster at Tretten in 1975. She knew several of those affected. There is something very real in this. We come to the cross with our lives and our world. As it is. And we beg for mercy.

We adore you Christ and we praise you.
Because by your Holy Cross you have redeemed the world.

torsdag 9. april 2020

Skjærtorsdag - Maundy Thursday

Skjærtorsdag ble stille i år. Men Kirken ber. Og takker for gaven hun fikk. Den hellige messe og presteembetet. 


Kirkebønn: 
Evige Gud, vi feirer minnet om den hellige nattverd 
da din enbårne Sønn, før han overgav seg til døden, 
skjenket Kirken sitt kjærlighetsmåltid, 
det nye og evige offer. 
Gi oss å finne kjærlighetens og livets fylde 
i dette mysterium.


Maundy Thursday was quiet this year. But the church prays. And thanks for the Gift she received. Holy mass and the Priesthood.

Collect: 
O God, who have called us 
to participate in this most sacred Supper, 
in which your Only Begotten Son, 
when about to hand himself over to death, 
entrusted to the Church a sacrifice new to all eternity, 
the banquet of his love, grant, we pray, 
that we may draw from so great a mystery, 
the fullness of charity and life. 

mandag 6. april 2020

Palmesøndag 2020

Palmesøndag ble feiret, men uten menighet tilstede. Palmegrenene er velsignet og kan hentes i kirkens åpningstider i påsken. 
onsdag 1. april 2020

Påskehøytiden strømmes direkte fra St. Olav domkirke
Sendeskjema på katolsk.no for den stille uke og påsken:
Palmesøndag, 5. april: kl. 11.00 fra St. Olav domkirke
Skjærtorsdag, 9. april: kl. 18.00 fra St. Olav domkirke
Langfredag, 10. april: kl. 15.00 fra St. Olav domkirke
Påskeaften, 11. april: kl. 21.00 fra St. Olav domkirke
Påskemorgen, 12. april: kl. 11.00 fra St. Olav domkirke

Les mer