tirsdag 28. juni 2022

Pasjonsspillet i Oberammergau - Passion Play at Oberammergau

Kan du hive deg rundt? 
Resteplasser ledig på reisen til pasjonsspillet i Oberammergau. -2000,- i avslag pr billett. 
Kontakt Ellen Wergeland for ytterligere informasjon: ellen.wergeland@gmail.com

- - - - - - - - - - - -

I året 1632 herjet pest i Bayern. I landsbyen Oberammergau ba folk til Gud om at landsbyen måtte bli spart. De lovet Gud å fremføre et stort pasjonsspill hvert tiende år til evig tid. Det har de gjort til denne dag. Nå er det igjen tid for pasjonsspillet, to år forsinket pga. pandemien. Landsbyen har forberedt seg i flere år. Alle er med i en eller annen funksjon og alle skuespillere må være bosatt i landsbyen. Alle er amatører. Bli med på en ti dagers tur til Bayern og Tirol 5.-13. juli 2022.  P. Frode er med som prest på turen. Turen arrangeres av Ellen Wergeland fra Vår Frue menighet i Porsgrunn. 

Ta kontakt med p. Frode for mer informasjon. frode.eikenes@katolsk.noIn the year 1632 the Plague devastated Bavaria. In the village of Oberammergau the people promised God that if they were spared, they would perform a Passion Play every ten year in all perpetuity. So they have done to this day. Now it’s time again, to years behind schedule due to the pandemic. The village has prepared for years. Everyone is taking part in some function or other. All actors must be residents of the village. All are amateurs. Welcome to join a ten day trip to Bavaria and Austrian Tirol 5-13 July 2022. Fr Frode is joining as chaplain for the trip and for the pilgrimage. Ellen Wergeland of The Parish of Our Lady in Porsgrunn is organiser. 

For more information ask Fr Frode. frode.eikenes@katolsk.no

torsdag 16. juni 2022

Caritas rådsmøte11.-12. juni arrangerte Caritas sitt årlige rådsmøte på Mariaholm. Her legger Caritas frem sin årsrapport og regnskap og forteller hva de har gjort siste året, og hva planene er for året som kommer. Caritas er Kirkens humanitære organisasjon og eies av menighetene i den katolske kirke. 


Caritas er verdens nest største bistandsorganisasjon og den sjette største i Norge. Det som er bra med Caritas er at den finnes over hele verden, med stort nettverk gjennom menighetene. Dette gjør at Caritas kan reagere raskt når noe skjer, som for eksempel skjedde da krigen brøt ut i Ukraina. 
Tema for gruppearbeid

Også i Norge har Caritas virksomhet, som for eksempel kontaktsenteret i Storgata i Oslo, der det drives norskkurs og veiledning for innvandrere og au-pair'er. Også mange menigheter har sin egen Caritas-virksomhet. 

Her hos oss kan vi også starte Caritas-virksomhet hvis det skulle melde seg noen interesserte. Ta i så fall kontakt med p. Frode!

Hvis du vil støtte Caritas økonomisk, så kan du det gjennom fasteaksjonen, adventsaksjonen eller som fast giver. Det er også mulig å arrangere julebasar eller liknende i menigheten. 


Caritas er flinke med penger: Sammenliknet med andre organisasjoner går en veldig høy prosent til formålet og svært lite til administrasjon. De er også nøye med å kontrollere prosjektene sine i alle ledd, så penger og nødhjelp kommer dit det skal. Dette er svært viktig, da mange av landene de jobber i har mye korrupsjon. Det er også nødvendig for å bevare tilliten til organisasjonen, både blant givere og myndigheter. 

onsdag 15. juni 2022

Velkommen til Olsok i Trondheim 27.-29. juli


Etter to år med koronarestriskjoner, kan vi endelig glede oss til olsokfeiring under trygge omstendigheter og i velkjente omgivelser: Trondheim og Stiklestad. I år blir det både utstilling og boklansering.

Fullstendig program finner du her.

tirsdag 14. juni 2022

Rekquiem for Mina

Torsdag 16. juni kl.11.00 - Requiemmesse for Mina Bertelsen etterfulgt av begravelse på Haslum kirkegård. 

Alle er hjertelig velkommen til å ta farvel med vår alles kjære Mina! 
Herre gi henne den evige hvile, og la det evige lys skinne for henne. Hun hvile i fred, amen.
Thursday 16 June at 11 AM - Requem Mass for Mina Bertelsen, followed by burial at Haslum kirkegård. All are welcome to say farewell to our dear Mina! 

Eternal rest grant her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen.

tirsdag 7. juni 2022

Lyst til å hjelpe til med undervisningen?

Til høsten tilbyr vi følgende grupper:

 • Barnegruppen går i 1. og 2. klasse på skolen
 • Førstekommunion går i 3. klasse på skolen
 • Mellomgruppen går i 4.-7. klasse på skolen
 • Konfirmant 1 går i 8. klasse på skolen
 • Konfirmant 2 går i 9. klasse på skolen

Du trenger ikke å ha erfaring, bare god vilje! Det finnes gode kateketer i gruppen allerede og det finnes undervisningsmateriell.

Interessert i å hjelpe til som … 

 • Pølsesjef
 • Renholder
 • Lage events
 • Kateket
 • Praktisk medhjelper
 • Assistent 
 • Noe helt annet?

Alle er av interesse 😊

Ta kontakt med pater Frode eller menighetssekretær Vibecke, eller send e-post til eikeli@katolsk.no


Lørdag 27. august inviteres det til kateketsamling i Akersveien i Oslo. 

Fra programmet:

 • Vi oppdager kirkerommet med barnets øyne - en annerledes omvisning i St. Olav domkirke.
 • Åpen kirkedør for barn og unge. 
 • Om å skape et kjærlighetens felleskap i menigheten.
 • Bønn, leker, spill, drama, film, ekskursjoner, kunst og Kirkens festdager. 
 • Inspirerende praktiske metoder.
 • Solskinnshistorier fra katekesen.
 • Om å lage gode, tredelte undervisningsopplegg. 
 • Introduksjon om YOUCAT Konfirmant lærerveiledning.

torsdag 26. mai 2022

Pinsenovene - ni dagers bønn

Novenen – nidagers bønn – er en gammel bønneskikk i Kirken. Novenene leder som regel opp til kirkelige høytider eller helgendager. Det er også alminnelig å sette i gang en novene for et bestemt formål. 

I en særstilling står pinsenovenen, som kan kalles den første av alle novener – urnovenen så å si. Etter at Jesus fòr opp til himmelen, kom disiplene og Jomfru Maria sammen og viet seg til bønnen. De ba i ni dager før de mottok Den Hellige Ånd på pinsedagen. 

Den 9.mai 1897 proklamerte pave Leo XIII i encyklikaen Divinum Illud Munus: «Vi beslutter og befaler således at i hele den verdensvide Katolske kirke skal det i dette året og i alle påfølgende år avholdes en nidagers bønn før pinse i alle sognekirker». 

Pinsenovenen kan bes på mange ulike måter, denne er hentet fra Bønnebok for Den katolske kirke, St. Olav forlag, 1990.

Innledning (samme hver dag)

L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.

A: Og du fornyer jordens åsyn.

L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.

tirsdag 3. mai 2022

onsdag 27. april 2022

NEK sommerleir 1.-4. august


For alle katolikker over 55 år er det sommerleir på Mariaholm. Det blir sosialt samvær, foredrag, bønn og utflukter. Frist for påmelding er 1. juli. 

Les mer

tirsdag 29. mars 2022

Kirkekaffe

Vi minner om at det er kirkekaffe hver søndag etter messen kl. 9.30 og 11.30. Bli med ned i bomberommet (eller ut i hagen når det blir varmere...) og drikk en kopp kaffe! Det er også veldig velkomment hvis noen tar med seg kake eller annet å bite i. Kom, kom!


Just a reminder: We serve coffee after 9.30 and 11.30 mass each Sunday. 
You are welcome to join downstairs after mass for a chat and a cup of coffee. 
And please bring a cake or something to share... 

mandag 28. mars 2022

Interim menighetsråd 2022-2023 / Interim Parish Pastoral Council


Interim menighetsråd 2022-2023

Etter å ha lagt nede i koronaperioden må menighetsrådet fortsette sitt arbeid. Det blir ordinært valg til menighetsråd sommeren 2023 i alle bispedømmets menigheter. Frem til da vil det gamle menighetsrådet fortsette som interim-råd. Jeg ber likevel om at menigheten ved valg gir tillit og mandat til menighetsrådet.  Rådet består av 6 personer. Fire stemmes inn og to utnevnes av sognepresten uavhengig av listen.

Du kan stemme på så mange eller så få kandidater som du vil. Kryss

av og legg seddelen i urnen.

Valgsøndager 3. og 10. april etter messen. Du kan stemme pr post ved å skrive ut stemmeseddelen, fylle den ut og sende den i posten i dobbel konvolutt. (Den innerste kun merket ‘valg’) Brevet må være oss i hende senest 12. april. Send til St. Elisabeth menighet, Veståsen 24, 1362 Hosle.

Menighetsråd er definert i Kirkeretten og i egne statutter i Oslo katolske bispedømme. Kort fortalt skal et menighetsråd bistå

sognepresten i driften av menigheten.

p. Frode Eikenes

________________________________________________________


Interim Parish Pastoral Council 2022-2023

During the pandemic the Parish Pastoral council was inactive. Now


the time has come for it to resume its work.  Next summer, 2023 Ordinary Parish Pastoral Council elections will be held throughout the Diocese. Until then the present Council continues as an interim council. However I ask the parish to give them a mandate and a vote of confidence for their work. The council has 6 members. Four are elected by the Parishioners and two are appointed by the Parish Priest independent of the list.

You can vote for as many or as few you want. Tick off and place the ballot in the box.


Voting Sundays are 3 and 10 April after Mass. You can also vote by mail. Print out the ballot, complete and send it to St. Elisabeth menighet, Veståsen 24, 1362 Hosle. Send in a double envelope with the inner one marked only ‘valg’. The letter must be in the parish by 12 April at the latest.

A parish pastoral council is defined in Canon Law and in the ‘Statutes of Parish councils’ in The catholic diocese of Oslo. In Short,  its main role is to aid the parish Priest in the running of the Parish.


Fr Frode Eikenes


Skriv ut stemmeseddel / Print ballot: 

onsdag 2. mars 2022

KORSVEIEN - WAY OF THE CROSSKORSVEIEN

Velkommen til korsveiandakt hver fredag i fastetiden. 

Vi begynner i morgen fredag 4. mars rett etter kveldsmessen. Messen begynne kl. 18.00 så korsveien begynner ca. 18.30. 

Har du ikke tid til å komme til messen kl. 18.00 er absolutt velkommen til å komme direkte til korsveien kl. 18.30. 

Korsveien bes på norsk og engelsk med latin/gresk vers som synges. (Kyrie etc.)WAY OF THE CROSS

Each Friday in Lent we will do The Way of The cross after the evening Mass. 

Mass is at 6 PM and The Way of the Cross 6.30 PM.  

If you cannot make it for the Mass. Please do come for The Way of the cross directly at 6.30. Welcome. 

The Way of The Cross will be done in Norwegian and English with sung parts in latin/Greek (like kyrie eleison)

torsdag 24. februar 2022

torsdag 6. januar 2022

St. Rita radio - lyden som vekker din sjel

St. Rita Radio er en katolsk radio og podkast med fokus på bønn og katekese. Den drives av familien Nes, som består av Erika Eva og Pål Johannes og deres to barn. De bor i Ålesund og går i Vår Frue menighet.

Siden de har små barn er det vanskelig å få delta på hverdagsmessene, og de savnet å kunne høre messen hjemme sammen med barna. Erika har erfaring med katolsk radio fra hjemlandet Ungarn og koronakrisen gjorde at de fikk muligheten til å starte opp radio. Uten særlig kunnskap, men med den Hellige Rita på laget ba de biskop Bernt om tillatelse om å få sende messer fra Ålesund på nettradio. 22.05 på festen for Hellige Rita sendte de sin første messe.

Den hellige Rita har en helt spesiell plass i familien. De var usikre på hva som var deres vei i livet, og ba litaniet og novenaen til Hellige Rita. I den lover man å gjøre hennes navn kjent, radioen er en måte å hedre det løftet på.

I 2021 flyttet radioen og familien til Haramsøya utenfor Ålesund. Der har de innredet et oratorium som fungerer både som studio og for opptak av retretter. 

De månedlige kostnadene til drift av radioen er ca 6000 kr pr måned. Om du ønsker å gi en gave til radioen kan det gjøres på Vipps til 650212 eller til kontonummer 3905.10.86949. Gaven vil bli brukt til å kjøpe inn bedre lydutstyr til de som hjelper til med å lage program og å dekke de månedlige utgiftene. I radioen er det ingen som tar ut lønn og alt arbeid blir gjort frivillig.

Du finner St. Rita radio på nett og på Facebook.  
onsdag 29. desember 2021

Kallsmesser 2022 i Oslo katolske bispedømme

Torsdag 3. februar kl. 18.30 hos Dominikanerne, i St. Dominikus kirke

Torsdag 7. april kl. 18.00 hos St. Josephsøstrene på Grefsen

Torsdag 1. september kl. 18.00 hos Dominikanerinnene, på Lunden kloster

Torsdag 6. oktober kl. 18.00 med Fransiskanerne, i St. Olav domkirke

Torsdag 3. november kl. 18.00 med Maristene, i St. Olav domkirke

Torsdag 1. desember kl. 18.00 med Elisabethsøstrene, St. Olav domkirke