mandag 14. september 2020

Påskeplikt og messeplikt 2020

På grunn av gjeldende bestemmelser om beskyttelse mot koronaviruset (SARS-CoV-2) og uvisshet når det gjelder eventuelle lettelser i myndighetenes smittevernstiltak, har biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo bestemt at påskeplikten er opphevet for 2020. 

Den almene messeplikt er fremdeles opphevet; opphevelsen gjelder inntil videre.

fredag 11. september 2020

Uteområdet oppgradert

Ting skjer! Menigheten har nå oppgradert nedre gårdsplass, som ligger mellom barnehagebygget, presteboligen og menighetskontoret. Blant annet er gjerder og trapper foran barnehagebygget tatt vekk, bed har fått kantsten, handicap-veien til kontoret har fått en flott støttemur og ikke minst har vi fått vi ny asfalt.

Anlegget bar preg av å være 30-40 år gammelt og i forbindelse med renovasjonen av «søsterhuset» (som nå har menighetskontorer og to leiligheter) var plassen gravd opp.


Adkomst til menighetskontorene før – under arbeid  – nå 

Plassen foran presteboligen før - under arbeid – nå
Foran barnehagen før – under arbeid - og nå torsdag 10. september 2020

Stilling ledig

 Vil du bli OKBs nye personalrådgiver?

torsdag 3. september 2020

Kveldsmesse på søndag - Sunday evening mass

Fra og med 6. september blir det messe på norsk hver søndag kveld kl. 18.00 i St. Elisabeth kirke.

Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding, bare møt opp, bruk håndsprit, skriv dere inn og hold 1 meter avstand til andre.


From Sunday 6 September an evening Mass in Norwegian will be offered every Sunday at 6PM at St. Elisabeth Church.

Advance booking is not necessary. Only, on arrival, use disinfectant, sign in and keep 1 meter distance to others.

tirsdag 1. september 2020

Katekese høst 2020 - vår 2021

Velkommen til katekese i St.Elisabeth menighet!

Søndag 6. september starter vi opp igjen med katekese etter den lange pausen som det ble i år. I mars ble all katekese stengt og så kom sommerferien. Nå begynner vi endelig  igjen!

Alle barn som gikk i katekese i mars  nviteres nå tilbake. Både 1. kommunionsbarna, konfirmantene og de andre.

Alle som har begynt i 3. klasse i høst er velkommen til å starte 1.kommunionsundervisning nå. Alle som har begynt i 9. klasse i høst er velkommen til å starte konfirmantforberedelsen nå. Brever er sendt ut til dem vi har registrert i menigheten. Har du ikke fått brev, men vil delta på katekesen her, bare kom, så order vi påmelding. 

På søndag er alle velkommen til søndagens høymesse kl. 11.30 og til informasjon og registrering og oppstart etterpå. Ferdig kl.14.00

Til gamle og nye deltakere! Hjertelig velkommen søndag 6. september kl. 11.30

mandag 29. juni 2020

Latinsk messe på Eikeli

 Mandag kveld samlet det seg over 30 personer i Eikeli for å feire festen for Peter og Paulus med Høymesse på latin. Det var vakker messe utført av vår egen Sogneprest p Frode og vår dyktige organist og kantor Sivert.
Ministrantene var også med på å gjøre feiringen til det fullkomne. En sterk og vakker messe i vår lokale kirke. En flott opplevelse en regntung mandagskveld.

Hilsen en i menigheten. fredag 26. juni 2020

Søndagsskole i sommer

Pastoralavdelingen kommer til å fortsette å legge ut søndagsskole-opplegg gjennom sommerferien. Aktiviteter for barn og hele familier kommer også til å være sommerlige.

https://blilys.no/

torsdag 18. juni 2020

KORONAENDRINGER - CORONA ADJUSTMENTS

Fra 15. juni ble koronarestriksjonene endret. Begrensningen på 50 deltagere er nå økt til 200. I St. Elisabeth kirke var det uansett sjelden mer enn 100 tilstede så dette er de facto en mulighet til tilnærmet normal drift. Fra og med dags dato har vi følgende rutiner i St. Elisabeth menighet:

§ Du trenger ikke melde deg på med SMS eller på annen måte.
§ Bare møt frem til messen, bruk håndsprit ved døren og skriv deg på listen for smittesporing
§ Pass selv på å holde en meter avstand

Vi avslutter nå også direkteoverføringen på Facebook i denne omgang. Vi takker alle som har fulgt oss så langt.
_________________

From 15 June the Coona restrictions have been eased. The maximum number of Mass goers has been increased from 50 to 200. In St. Elisabeth we were seldom more than 100 anyway so we can now – de facto – return to almost normal parish life. From today the following applies for St. Elisabeth’s church:

 § No need for pre booking
 § Just turn up, use disinfectant by the door, and sign the list for covid -tracking
 § Keep 1 meter distance

 We also pause (for now at least) the live streaming on Facebook. Thanks to all of our viewers.

tirsdag 5. mai 2020

Pave Frans oppfordrer alle troende til å be rosenkransen i mai måned

Kjære brødre og søstre,

Snart er det mai, måneden da Guds folk i høyere grad gir uttrykk for sin kjærlighet og hengivenhet til jomfru Maria. I mai er det tradisjon for å be rosenkransen hjemme i familien. Dessuten «tvinger» pandemien oss til å få mer ut av livet hjemme, også fra et åndelig synspunkt.

Så jeg vil foreslå for alle å gjenoppdage hvor fint det kan være å be rosenkransen hjemme i mai måned. Man kan gjøre det sammen, eller hver for seg; vurder gjerne begge mulighetene og velg ut fra deres egen situasjon. Hemmeligheten er uansett enkelhet; og det er lett å finne gode bønnemønstre å følge – også på internett.

Dessuten tilbyr jeg dere to bønner til Vår frue, som dere kan si fram ved slutten av rosenkransen. Jeg vil selv be dem i mai måned, i åndelig forening med dere. Jeg legger bønnene ved dette brevet, slik at de blir tilgjengelige for alle.

Kjære brødre og søstre, når vi med vår mor Marias hjerte sammen betrakter Kristi ansikt, forbindes vi, som en åndelig familie, tettere sammen, og det blir lettere for oss å overvinne denne prøvelsen. Jeg vil be for dere, særlig for dem som lider mest, og vær så snill og be for meg. Jeg takker dere og velsigner dere av hjertet.

Roma, Laterankirken, 25. mars 2020
Festen for evangelisten Markus
Pave Frans


mandag 4. mai 2020

LETTER OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO THE FAITHFUL FOR THE MONTH OF MAY 2020

Dear Brothers and Sisters,

The month of May is approaching, a time when the People of God express with particular intensity their love and devotion for the Blessed Virgin Mary. It is traditional in this month to pray the Rosary at home within the family. The restrictions of the pandemic have made us come to appreciate all the more this “family” aspect, also from a spiritual point of view.

For this reason, I want to encourage everyone to rediscover the beauty of praying the Rosary at home in the month of May. This can be done either as a group or individually; you can decide according to your own situations, making the most of both opportunities. The key to doing this is always simplicity, and it is easy also on the internet to find good models of prayers to follow.

I am also providing two prayers to Our Lady that you can recite at the end of the Rosary, and that I myself will pray in the month of May, in spiritual union with all of you. I include them with this letter so that they are available to everyone.

Dear brothers and sisters, contemplating the face of Christ with the heart of Mary our Mother will make us even more united as a spiritual family and will help us overcome this time of trial. I keep all of you in my prayers, especially those suffering most greatly, and I ask you, please, to pray for me. I thank you, and with great affection I send you my blessing.

Rome, Saint John Lateran, 25 April 2020
Feast of Saint Mark the Evangelist

Pope Francis

søndag 3. mai 2020

Søndagsskole for barn på nett

Pastoralavdelingen i OKB innfører et eget søndagsskoleopplegg for familier på nett.
Det er i familien barna skal vokse i troen, og det er foreldrene som er de viktigste i trosformidlingen.
Hver søndag vil søndagsskolelære fra menighetene forklarer evangeliet for barna via video og det vil være forskjellige interaktive oppgaver som kan løses på nett.

Opplegget er tenkt å være tilnærmet likt det du vil få i menigheten der de vanligvis har evangelieforklaring for barn. Det varierer litt når foreldre begynner å sende barna sine til evangeilieforklaringen, men det er i utgangspunktet tenkt for barn frem til førstekommunionsalder. Oppgavene som lages i tillegg kan gjøres av barn i ulik alder. Vi prøver i den grad vi klarer å lage opplegg for barn i ulik alder.

Les mer om tilbudet her.

lørdag 2. mai 2020

Messeplikten opphevet frem til 14. september


For å begrense koronasmitte heves messeplikten frem til festen for det hellige kors, den 14. september.
Torsdag 7. mai åpnes det for «arrangementer» med opptil 50 deltagere. Bestemmelsen om å holde en avstand på én meter gjelder ubetinget, og OKB jobber med å fastslå hvordan kommunion kan deles ut på en forsvarlig måte.

Biskopen håper at messen gradvis gjøres tilgjengelig for så mange som mulig inntil pandemien er under kontroll. Det betyr at mange må leve med savn i en tid fremover, eventuelt at de kan være til stede i messen uten å kunne motta sakramentet. Messeplikten innebærer forøvrig ingen forpliktelse til å motta kommunionen, bortsett fra én gang i året, den såkalte påskeplikt (jfr. kanon 920).

Les mer

lørdag 18. april 2020

Strømmede messer på mange språk

Her er en oversikt over messer fra hele Norge. 

Programmet for søndagens messer blir stadig større. Messene fra St. Olav direktesendes på facebook og YouTube.

søndag 12. april 2020

fredag 10. april 2020

Den sårede hjorten - The wounded stag

På veggen bak alteret i St. Elisabeth kirke henger det et bilde malt av Anne-Lise Knoff. Det viser et krusifiks. Som alle bilder Anne-Lise Knoff malte inneholder det mange detaljer og en rik symbolikk. Den sårede hjorten er et symbol på Kristus. Bloddråpene på Jesu kropp ser ut som rognebær. Lidelsen er bitter. Korset vi ser er fra Tretten kirke i Gudbrandsdalen. Det viser en Jesus som lider for oss. På Langfredag taler dette bildet sterkt til oss. I år med overraskende aktualitet. Krusifikset er fra 1300-tallet, hvor den stor pesten herjet land og folk. Anne-Lise Knoff malte bildet etter en togulykke ved Tretten i 1975 hvor hun kjente flere som ble rammet. Slik er det. Vi kommer til korset med våre liv og vår verden. Slik den er. Og vi ber om miskunn.

Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.


On the wall behind the altar in St. Elisabeth’s we find a painting by Anne-Lise Knoff. It depicts a crucifix. Like all of Anne-Lise Knoff’s works this painting is rich in symbolism. The wounded stag symbolises Christ. The drops of blood looks like rowanberrries. Bitter is his passion. The crucifix we see is from the church of Tretten in Gudbrandsdalen. It shows a Jesus that is suffering for us. On Good Friday this image speaks to us strongly. This year it speaks to us with a surprising actuality. The crucifix was made in the 1300’s when the great plague ravaged our lands. Anne-Lise Knoff made this painting after a train disaster at Tretten in 1975. She knew several of those affected. There is something very real in this. We come to the cross with our lives and our world. As it is. And we beg for mercy.

We adore you Christ and we praise you.
Because by your Holy Cross you have redeemed the world.