fredag 5. april 2019

Den stille uke og påsken 2019

Den stille uke og påsken 2019 i St. Elisabeth menighet

Palmesøndag 14. april
Kl. 09.30 Palmevigsel og messe på engelsk
Kl. 12.30 Palmevigsel og messe på norsk
Kl. 18.00 Messe på norsk

Mandag 15. april
Kl. 18.00 Messe i Den ekstraordinære form, på latin etter 1962 Messeboken. (Stille messe.)

(Tirsdag 16. april kl. 18.00 feirer biskopen Oljevigselsmessen i St.Olav domkirke med bispedømmets prester. Alle er velkommen!)

Onsdag 17. april
Kl. 18.00 Messe på norsk

Skjærtorsdag 18. april
Kl. 17.00 Messe på engelsk og norsk, deretter tilbedelse og skriftemål 

Langfredag 19. april (faste og abstinensdag)
Kl. 10.00 Matutin og Laudes på norsk
Kl. 15.00.Langfredagsliturgi på engelsk
Kl. 17.00 Langfredagsliturgi på norsk

Påskeaften 20. april
Kl. 10.00 Matutin og Laudes på norsk
Kl. 21.00 Påskevigilie på norsk og engelsk. Etter messen er alle velkommen til hyggelig samvær i menighetssalen.
   
Påskesøndag 21. april
Kl. 09.30 Messe på engelsk
Kl. 12.30 Høymesse på norsk
Kl. 18.00 Messe på norsk

2. påskedag 22. april
Kl. 12.30 Messe i Den ekstraordinære form, på latin, etter 1962 Messeboken. 

torsdag 4. april 2019

Holy Week and Easter 2019

Holy Week and Easter 2019 in the Parish of St. Elisabeth 

Palm Sunday 14 April
09.30 Blessing of Palms and Mass in English
12.30 Blessing of Palms and Mass in Norwegian 
18.00 Mass in Norwegian

Monday 15 April
18.00 Mass in the extraordinary form. Latin mass according to the 1962 Missal. (Low Mass.)

(Tuesday 16 April at 18.00 the bishop celebrates the Chrism Mass with all the clergy in St. Olav’s Cathedral.  All are welcome!)

Wednesday 17 April
18.00 Mass in Norwegian

Maundy Thursday 18 April
17.00 Mass in English and Norwegian followed by adoration and confessions 

Good Friday 19 April (day of fasting and abstinence)
10.00 Mattins og Lauds in Norwegian
15.00 Liturgy of the Lords passion in English
17.00 Liturgy of the Lords passion in Norwegian

Holy Saturday 20 April
10.00 Mattins og Lauds in Norwegian
21.00 Easter Vigil in Norwegian and English. Followed by refreshments and snacks

Easter Sunday 21 April
09.30 Sung Mass in English
12.30 Sung Mass in Norwegian
18.00 Mass in Norwegian

Easter Monday 22 April
12.30 Mass in The Extraordinary form. Latin mass according to the 1962 Missal.

tirsdag 2. april 2019

Syro-Malabar Holy Mass

Greetings to all!
Next Holy Mass will be celebrated by Rev. Fr Jojo Kuttikadan from Rome on Sunday, 28th April 2019 at Eikeli kirke, at 13:30.

Venue and Time:
Veståsen 18, 1362 Oslo, Norway @ 13:30.

Please note the change in time for the mass due to father Jijo's return flight to Rome. We WILL START THE MASS AT 13:30 immediately after the Norwegian mass.
Kindly pass on the information to your friends and acquaintances in and around Oslo.

mandag 18. mars 2019

Opptak til St. Eysten presteseminar

Søknad om opptak til St. Eystein Presteseminar bør være rektor p. Bharath Villavarayen (bharath@katolsk.no eller postadresse St. Eystein presteseminar, Akersveien 6, 0177 Oslo) i hende innen den 1. mai.

De som søker om opptak, bør skrive noe om sitt kall og anføre to referanser, hvorav minst en er prest. Rektor vil så innkalle ev. kandidater til samtale. Ved søknaden bør det legges konfirmasjonsattest og opplysning om avsluttet utdannelse og  engelskkunnskaper.

Studiet innledes med det propedeutiske år ved Det engelske seminar i Valladolid (Spania). 

Les mer om presteseminaret

fredag 15. mars 2019

Samling for unge voksne på Katarinahjemmet

6. april inviterer vi unge voksne til en refleksjonsdag før påskehøytiden. Er du i alder 18 til 35 håper vi du kommer.

Refleksjonsdagen er første samling for UngOP. Gruppen er for unge i alderen 18 til 35 som ønsker å leve sitt kristenliv etter det dominikanske mottoet: “contemplata aliis tradere”; å bringe til andre frukten av ens bønn og fordypning. Gruppen er åpen for unge landet over. De møtes to ganger per år. Utover det lever hver og en sitt kristenliv i dominikansk ånd der de bor. Et liv i bønn, studier, forkynnelse/apostolat og fellesskap.

Er du alt med i gruppen eller du lurer på om gruppen er noe for deg, bli med på refleksjonsdagen den 6. april 2019. Du er også velkommen om du kun ønsker litt innputt før påskehøytiden.

Påmelding innen 31. mars 2019 til sr. Ane-Elisabet OP. Det er mulig med overnatting for de som kommer langveisfra. Si fra ved påmelding om dette er ønskelig.

Program for dagen:
10.30           Ankomst og Te/kaffe, Velkomst
11.00           Gå forut for Herren, ved sr. Ane-Elisabet
11.45           Et liv i dominikansk ånd, ved sr. Katarina
13.00           Lunsj
14.30           Tilbedelse i kapellet
16.00           Samtale og spørsmål, Hva vil vi med gruppen UngOP?
18.00           Messe & Vesper st. Dominikus kirke
                    Etterfulgt av aftens med søstrene

tirsdag 12. mars 2019

FASTEAKSJONEN 2019: SULT STJELER BARNS FREMTID

Over halvparten av de 821 millioner menneskene som sulter verden over i dag er barn. Ved å støtte årets fasteaksjon, gir du barn som lider av matmangel en bedre start i livet.

Tema for Fasteaksjonen 2019 er sult blant barn og hva vi kan gjøre for at barn skal slippe å leve hele sin barndom i sult. 151 millioner barn opplever veksthemming som en følge av at de har fått for lite næringsrik mat i oppveksten. Når man legger til de femti millionene som er avmagret på grunn av mangel på mat, blir tallet på barn som lider nød på grunn av sult over 200 millioner. For lite mat i de første leveårene, i en av de mest sårbare fasene i barns liv, kan føre til sykdom og død. Men sult kan også få alvorlige konsekvenser langt inn i framtiden. Det å unngå veksthemming og avmagring blant barn og unge er avgjørende for Caritas i for eksempel land som Venezuela, Uganda og DR Kongo.

Hvordan hjelper Caritas barn som sulter?
Alle våre prosjekter prioriterer matsikkerhet for de aller yngste barna.
I vårt nødhjelpsarbeid, for eksempel i Venezuela, er vi særlig opptatt av at spedbarn og gravide og ammende mødre får nok næring. Slik unngår vi at barna blir underernærte.
I våre langsiktige prosjekter, i Niger, Mali, DR Kongo, Zambia, Uganda, Colombia og Sri Lanka, har vi et spesielt fokus på kvinnelige bønder, og sikrer der igjennom at deres barn får mat, slik at de slipper å sulte.

Ved å støtte årets fasteaksjon, redder du liv.
SMS: Send kodeord nullsult til 2160 (200 kr per sms) 
Vipps: 12135, merk betalingen nullsult
Gavekonto: 8200.01.93433

mandag 11. mars 2019

BLI MED PÅ SOMMERLEIR!

Norges Unge Katolikker arrangerer hvert år sommerleire for barn og ungdom i Norge. På våre leirer står alltid Kristus, vår katolske tro og vårt fellesskap sentralt.
Om du ønsker å treffe andre i din alder og ikke minst tilbringe en fantastisk og morsom uke sammen med andre unge katolikker, er sommerleir perfekt for deg!
Bli med!

PÅMELDING OG INFORMASJON PÅ NUK.NO/AKTIVITETER 

BARNELEIR OSLO/ØST (23.-28.JUNI) 
•       for barn fra Østlandet, alder: 8-11 år,
sted: Mariaholm, Spydeberg
JUNIORLEIR (28.JUNI-5.JULI) 
•      for ungdom fra hele Norge, alder: 12-14 år,
sted: Mariaholm, Spydeberg
UNGDOMSLEIR (5.-12.JULI) 
for ungdom fra hele Norge, alder: 15-18 år,
sted: Mariaholm, Spydeberg

fredag 1. februar 2019

Søndagens tekst - gruppe i fastetiden

Er du interessert i å gjennomgå søndagens lesninger på forhånd sammen med andre? Det starter en gruppe på Katarinahjemmet, foreløbig annenhver torsdag i fastetiden.
Første gang TORSDAG 7. MARS KL. 19.15. Ingen bindende påmelding. Henvendelse til sr. Mette, telefon/SMS 980 67 623.

torsdag 24. januar 2019

Bønn for kall 2019

​En gang i måneden arrangerer bispedømmet messer med bønn for kall til prest og ordensliv. Messene og påfølgende kirkekaffe arrangeres av de ulike kommuniteter og du vil få anledning til å høre mer om deres liv og virke. Messene er noen ganger i St. Olav domkirke og noen ganger i klostrene.

Januar: St. Elisabethsøstrene
Torsdag 3. januar kl. 18.00, domkirken

Februar: Dominikanerinnene, Katarinahjemmet
Torsdag 7. februar kl. 18.30, St. Dominikus kirke (etterfulgt av samling på Katarinahjemmet)

Mars: Oblatfedrene
Torsdag 7. mars kl. 18.00, domkirken

April: OKB, bønn for kall generelt
Torsdag 4. april kl. 18.00, domkirken

Mai: St. Josephsøstrene
Torsdag 2. mai kl. 18.00, Grefsen

Juni: OKB, bønn for kall generelt
Torsdag 6. juni kl. 18.00, domkirken

Juli: OKB, bønn for kall generelt
Torsdag 4. juli kl. 18.00, domkirken

August: OKB, bønn for kall generelt
Torsdag 1. august kl. 18.00, domkirken

September: Dominikanerinnene, Lunden kloster
Torsdag 5. september kl. 18.00, Lunden kloster

Oktober: Fransiskanerne
Torsdag 3. oktober kl. 18.00, domkirken

November: Søstrene av Det Hellige Kors
Torsdag 7. november kl. 18.00, Lillestrøm

Desember: Maristene
Torsdag 5. desember kl. 18.00, domkirken

fredag 2. november 2018

Bruk VIPPS

Slik sender du menigheten penger med VIPPS:

1. Åpne Vipps-appen på telefonen din.

2. Trykk på «Kjøp og betal». 


3. I søkefeltet, skriv St eli eller vippsnummeret vårt, 539611

4. Velg St. Elisabeth menighet

5. Tast inn beløpet du vil sende.

6. Hvis du vil, trykk på «Skriv en liten hilsen» 
og skriv kollekt / kjøp / gave. 

7. Trykk på «Neste» og «Betal». 

Takk!

onsdag 24. oktober 2018

Pastoralrådet

I helgen 2.-4. november arrangeres Pastoralrådsmøte (PRO) på Mariaholm. Pastoralrådet er et rådgivende organ for biskopen der hele lokalkirken er representert. Rådet presideres av biskopen, og det har representanter fra menighetene, presterådet, geistligheten, ordenssamfunnene, NUK, Caritas og bispedømmeadministrasjonen. Fra menighetene skal menighetsrådslederne stille. Det er derfor et svært viktig organ med tanke på å gi et helhetlig bilde av hva som rører seg ulike steder i bispedømmet. Her skal man i fellesskap ta tak i bispedømmets pastorale utfordringer, og utforme konkrete tiltak som bør iverksettes. Det er Pastoralavdelingen som i fellesskap med PRO har ansvar for å se til at pastoralplanen følges opp i menighetene og i bispedømmet som helhet.

På programmet denne gang står følgende saker: Orientering fra biskopen og administrasjonen, det pastorale arbeidet, kirkens estetikk, liturgi, informasjon fra NUK, årsbetretning 2016-2018, arbeidsprogram for 2018-2020, barne- og ungdomsarbeid, praktisk drift av menigheter, diakonalt arbeid, regionalt samarbeid, gruppearbeid, og valg av arbeidsutvalg. Dessuten blir det bønn, sosialt samvær, måltider og messe.

Rommel Aceveda har sagt ja til å representere St. Elisabeth menighet på høstens møte i Pastoralrådet.
Takk, Rommel!

tirsdag 23. oktober 2018

Menighetssekretærsamling i Bergen

Mandag 22. og tirsdag 23. oktober arrangerte St Paul menighet nasjonalt seminar for menighetssekretærer i St Paul skoles lokaler. Til sammen 14 menighetssekretærer fra Oslo katolske bispedømmes (OKB) forskjellige store og små menigheter var samlet i Bergen til faglig påfyll og utveksling av erfaringer. Det ble to intensive dager med masse informasjon og forsøk på å finne løsninger på de mange utfordringer menighetssekretærene møter.

Her kom det en helt nyansatt sekretær fra den nyopprettede St. Elisabeth menighet uten verken kontorlokaler eller etablerte rutiner og mer erfarne menighetsmedarbeidere. Dette året var det første år hvor seminaret gikk over to dager, noe som viste seg å være nyttig fordi informasjonsbehovet er stort, og menighetssekretærens oppgaver spenner over store felt.

Nytt av året var blant annet de konsekvenser det nye GDPR-regulativet har for menighetssekretærens rutiner. Det ble en fin veksling mellom tett informasjonsprogram og hyggelige sosiale avbrekk. Takk til alle fremmøtte og bidragsytere: Pater Sigurd Markussen (sogneprest i Arendal), Mats Tande (IT-avdelingen i OKB), Mladen Praljak (medlemssenteret i OKB), Ingebjørg Tori Torp (Tribunalet i OKB) og Ewa Bivand (Menighetsrådsleder og praktisk ansvarlig)

Nå gleder vi oss til neste år, kanskje i Oslo?

tirsdag 2. oktober 2018

Norsk messe kl. 12.30


Fra og med 21. oktober vil det bli feiret norsk messe kl. 12.30. 

Det vil også bli oppstart av undervisning for førstekommunionsbarn og konfirmanter. Les mer..

søndag 30. september 2018

Pater Frode høytidelig innsatt som sokneprest

Søndag 30. september ble p. Frode Eikenes innsatt som sokneprest av biskop Bernt Eidsvig.

fredag 14. september 2018

Katekese

Foreløpig kan vi tilby 1. kommunions- og konfirmasjonsundervisning. Senere håper vi å kunne utvide til alle aldersgrupper. Foreldre og andre som vil hjelpe til i katekesen med undervisning, matservering m.m. - ikke nøl med å si ifra!

Barn som går i 1.-3. klasse på skolen inviterers til undevisnin. De som går i 3. klassse vil motta sin 1.kommunion søndag 2. juni 2019. Kontakt pater Frode på eikeli@katolsk.no for påmelding og informasjon. Første gang vi møtes er søndag 21. oktober kl. 11.30-14.30, inkludert messe for hele familien og kirkekaffe.

Ungdommer som går i 8. og 9. klasse vil få konfirmasjonsundervisning av pater Frode, og 9. klasse vil motta fermingens sakrament på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 30. mai 2019. For påmelding og informasjon, kontakt pater Frode på eikeli@katolsk.no Første gang er søndag 21. oktober fra 12.30 (messe) til 14.30.

Det blir katekese ca. to søndager i måneden for begge gruppene. Høymesse for hele familien er inkludert.

Datoer for katekese: 11. og 25. november / 9. desember / 10. februar / 13. og 27. januar / 10. og 24. mars / 
6. april (NB! lørdag - heldagsbesøk hos St. Elisabethsøstrene) og 7. april / 12. og 26. mai /
30. mai (NB! torsdag - konfirmasjon v/biskop Bernt) / 2. juni (første kommunion)

DATO 9/12 13/1 27/1 10/2 10/3 24/3 7/4 12/5 26/5

Timeplan for katekesen
12:10 oppmøte / sangøvelse / forberede kirkekaffe
12:30 høymesse
13:30 kirkekaffe
13:50 katekese
14:30 slutt

Til hver katekese: ta med skrivesaker og farger. Mat er ikke nødvendig. Vi har pølser til alle barn og ungdommer hver gang.

We also offer religious education in English for various age groups. Please contact Jeannine Lie on neansove@online.no