fredag 27. mars 2020

Urbi et orbi-velsignelse - "Urbi et orbi" blessing


Pave Frans inviterer til sakramentstilbedelse og ekstraordinær Urbi et orbi-velsignelse fredag 27. mars kl. 18.00.
"Vi vil lytte til Guds ord, bære frem vår bønn og tilbe Det hellige sakrament. Til slutt vil jeg gi Urbi et orbi-velsignelsen med Det hellige sakrament" sa pave Frans etter angelus 22. mars. 

Urbi et orbi-velsignelsen «til byen [Roma] og til verden» blir normalt bare gitt i jul og påske.

Følg velsignelsen direkte på katolsk.no's forside. 
--------------------------------------------------------

The Urbi et orbi blessing is usually only given for Christmas and Easter. Pope Francis has announced that he will give this blessing this Friday and he also invites to sacramental worship. 
The blessing will be given on Friday 27. of March at 6 pm
The event will be live streamed on katolsk.no

torsdag 26. mars 2020

Nyoppusset to-roms inkludert strøm og oppvarming.

I prestegården ved St. Elisabeth kirke er det to presteleiligheter. I den ene bor pater Frode, men det er blitt klart at det ikke er noen prest som trenger den andre nå. Derfor er det bestemt at den skal leies ut i tre år, for å skaffe menigheten inntekter. Hvis noen av dere kunne være interessert, så ligger annonsen her
Vennligst ta kontakt med Utleiemegleren, kontaktinformasjonen ligger i annonsen.
onsdag 25. mars 2020

Pave Frans: La oss be Fadervår sammen

Pave Frans ber kristne av alle konfesjoner over hele verden om å
be Fadervår sammen onsdag 25. mars kl. 12. 

Det var etter angelusbønnen søndag 22. mars at paven kom med sin oppfordring:

«I denne trengselstiden, mens menneskeheten skjelver på grunn av den truende pandemien, ønsker jeg for alle kristne å foreslå at de sammen løfter sine stemmer mot himmelen. Jeg ber alle kirkeoverhoder og alle ledere for kristne fellesskap, sammen med de kristne av de forskjellige konfesjonene, om å påkalle Den høyeste, den allmektige Gud, ved samtidig å be den bønnen som Jesus, vår Herre, lærte oss. Jeg ber alle gjøre det flere ganger hver dag, men la oss onsdag 25. mars kl. 12 be Fadervår samtidig og sammen. Må Herren, på denne dagen, da mange kristne minnes budskapet til Maria, om Ordets inkarnasjon, høre den enstemmige bønnen fra hans disipler, som nå forbereder seg til å feire den oppstandne Kristi seier.»

Vatican News

mandag 23. mars 2020

Jeg savner dere - I miss you


Sykebesøk / Sick call
Kjære menighet! 
Denne fastetiden ble helt annerledes enn vi hadde tenkt. En alvorlig situasjon har endret hverdagen vår. Den har endret livet i menigheten også. Fastetiden har blitt en eukaristisk faste. Vi kan ikke samles til messe. Jeg savner dere alle! Det er ikke noe gøy å feire messe i en tom kirke. Men jeg gjør det. Da ber jeg for dere alle og om at vi snart kan møtes igjen. La oss alle be for dem som er rammet av sykdom og lidelse nå. Vi må be Gud om å stanse denne epidemien og om hjelp til å komme gjennom denne tiden.

Jeg håper det kan komme noe godt ut av dette også. Vi har levd i et overflodssamfunn hvor alt er en selvfølge. Nå ser vi hvor verdifullt og også sårbart vårt samfunn er. Nå er ingenting selvfølgelig lenger. Ikke messen og sakramentet heller. Jeg håper vi etter dette kan være mer takknemlige for det vi har og at vi kan få et varmere samfunn hvor vi tar bedre vare på hverandre.

Når vi igjen kan samles til messe så håper jeg at vi  kan gjøre det med større glede, ærefrykt og takknemlighet enn før. Som biskop Bernt sa i prekenen sist søndag måtte Japans forfulgte katolikker klare seg uten prester og uten messe i 200 år. Vi må bare gi avkall på sakramentet en kort stund. Nå har vi fått en anledning til å tenke over det Gud gir oss i livet. Jeg ønsker dere alle en fortsatt hellig og velsignet fastetid.

Deres p. Frode

--------------------------------------------------------

I miss you! / Jeg savner dere!
Dear Parishioners!
This Lent has turned out to be very different than we had expected. A serious situation has changed our everyday life. It has changed the life of our parish too. This Lent has brought us, involuntarily, a Eucharistic fast. We are not able to gather for Holy Mass. I miss you all! It’s not funny to celebrate Mass in an empty Church. Yet, That’s what I do. And I pray for all of you and I pray that we soon can meet again. Let us all pray for those affected by illness and suffering in these times. We must pray that God will stop this plague and that he will help everyone to get through it.

I hope something good may come out of all of this. We have lived secure lives with abundance of all things. We could take so many things for granted. Now we see how precious and and also how vulnerable our society is. Now nothing can be taken for granted any more. Not the Mass and the Sacrament either. After this I hope we can be more grateful for what we have. I also hope we can create a warmer society where we take more care of each other.

When the time comes and we can gather for Holy Mass again, it is my hope that we will do so with deeper joy and greater awe and more profound gratitude than before. Last Sunday, in his Homlily, bishop Bernt reminded us that the persecuted church in Japan once had been without the Mass and the Eucharist for 200 years. We will have to give this up only for a short time. We have now been given an opportunity to consider all the things that God gives us in life. I wish you all a Holy and blessed Lent.

Yours Fr Frode

søndag 22. mars 2020

Kirken sover ikke! Her er søndagens messer - Mass on internet

Det blir dessverre ingen messer i St Elisabeth kirke denne søndagen heller.  Følg linken til katolsk.no hvor messer på flere språk strømmes søndag 22/3
Sadly, also this Sunday there will be no masses in St Elisabeth church. Please follow the link to katolsk.no where Holy Mass in different languages will be live-streamed Sunday 22 March.
--------------------------------------------------------
HER ER NOE AV DET SOM STRØMMES: 

09.00 Messe på polsk fra St. Frans kloster, Larvik: Strømmes på klosterets Facebookside

09.00 Messe på norsk fra St. Magnus menighet i Lillestrøm 
(Evangeliet leses på norsk, polsk og engelsk). 

09.30 English mass from St. Olav Cathedral, Oslo: Streaming on St Olav Facebookpage

10.00 Messe på norsk fra St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal: 
Se den på sogneprestens Facebookside eller youtube.

11.00 Messe med biskop Bernt Eidsvig direktesendes. Se den på katolsk.no Facebookside
Video fra messen vil også bli lagt ut på katolsk.no i etterkant.

18.00 Novene med søstrene på Katarinahjemmet

torsdag 19. mars 2020

Høytiden for hellige Josef - Solemnity of St. Joseph

Kjære menighet,
I dag, 19. mars er det Høytiden for den hellige Josef, Jomfru Marias ekteviede og Jesu fosterfar. Dette er en stor festdag i kirkeåret og en liten «pause» i fasten. Dessverre kan vi ikke samles til festmesse i kirken i kveld. Men vi kan alle markere dagen!

Pave Frans oppfordrer oss alle til å be rosenkransen sammen i kveld kl. 21.00. Sammen med den hellige far ber vi `Lysets Mysterier’. La oss sammen be om Guds miskunn for oss og hele verden.
Deres p. Frode
--------------------------------------------------------
Dear parishioners
Today 19 March is the Solemnity of St. Joseph, the spouse of Virgin Mary and custodian of Jesus. This is a great feast day and a small “break” in our Lenten season. Unfortunately we cannot gather for Mass tonight. But we can do something.

Pope Francis asks us to unite in praying the Rosary together at 9PM tonight. Together with the Holy Father we pray the five Luminous mysteries. Let’s pray together and ask for Gods mercy upon us and the whole world.
Yours Fr Frode

onsdag 18. mars 2020

Alle planlagte konfirmasjoner våren 2020 utsettes

Alle planlagte konfirmasjoner i Oslo katolske bispedømmer og Trondheim stift utsettes
– Vi respekterer helsemyndighetenes råd for å hindre spredning av koronaviruset, derfor har vi besluttet å utsette vårens konfirmasjoner, sier biskop Bernt I. Eidsvig.
Menighetene blir informert om de nye datoene når planene er klare. Bispedømmet og stiftet
ber om forståelse for at dette kan ta noe tid.
– I den situasjonen vi befinner oss, er en utsettelse både fornuftig og nødvendig. Det er ikke desto mindre leit, først og fremst for konfirmantene og deres familie, men også for meg: Jeg ser hvert år frem til å besøke menighetene samt møte og konfirmere de unge. Det gir meg stor glede.

Ny tidsplan kommer
Når det igjen blir aktuelt å konfirmere, avhenger av utviklingen av korona-pandemien.
– Jeg ber om de troende, konfirmantene og deres familiers forståelse for at vi ikke kan legge frem en konkret tidsplan nå. Den kommer, og vi vil ta hensyn til at konfirmasjonen er en viktig begivenhet, som det tar noe tid å forberede, sier biskop Eidsvig.
I mellomtiden oppfordrer biskopen alle troende til å be regelmessig, følge de live streamede messene på nett og til å utøve nestekjærlighet i praksis:
– Å bidra til å hindre korona-smitte, er å ta vare på sin neste. Be også for de syke, be for de sårbare blant oss – og be for våre helsearbeidere, sier biskop Eidsvig.

Førstekommunion
De samme smittevernsregler vil gjelde for førstekommunion som for konfirmasjon / ferming.  Den enkelte menighet / sogneprest vil informere om førstekommunion snarlig.

tirsdag 17. mars 2020

OKBs nettprest - Online priest in Oslo Diocese

Bekymret, ensom, nysgjerring eller søkende?
Du kan alltid henvende deg til OKBs nettpresttjeneste. 
Man kan spørre presten om både praktiske, teologiske, åndelige og personlige ting. Personvernet ved slike henvendelser er det samme som på sykehus, skoler, kontakt med menighetskontor o.l. Det man forteller, skal ikke komme videre. Dette kan likevel ikke sammenlignes med skriftemålets taushetsplikt. Les mer
--------------------------------------------------------
If you have something you would like to talk with a priest about, you are welcome to use the online priest. You may talk about spiritual, practical or personal matters. Read more

nettprest@katolsk.no

mandag 16. mars 2020

Strømming av messer - Mass online
St. Olav menighet strømmer messe 
hver dag kl. 11
Messene er tilgjengelige resten av dagen. 
Du finner dem her

St. Frans kloster i Larvik strømmer messe 
hver dag kl. 18.30
Du finner dem her

I St. Olav menighet ber de 
rosenkransen på nett hver dag kl. 18
Du kan finne den her
St. Dominikus kloster sender messer 
og tidebønner.
Du kan høre dem her.

søndag 15. mars 2020

St. Elisabeth kirke er stengt - Church is closed on 15 March

På grunn av den lokale smittesituasjonen holdes St Elisabeth kirke stengt søndag 15. mars. Alle oppfordres til å bønn og åndelig kommunion hjemme. La oss alle be om at denne situasjonen blir kortvarig. Har du spørsmål eller hvis noe bekymrer deg, ikke nøl med ta kontakt med p. Frode på mob 934 52 743

Søndag 15.03. feirer biskopen messe i sitt kapell i Akersveien. Du kan være med på messen ved å følge denne linken. Messen begynner kl. 11, men den blir senere tilgjengelig på katolsk.no. 

Takk til St. Ansgar menighet for forslag til hjemmegudstjeneste

Due to the local situation regarding the corona virus, the St. Elisabeth church remains closed on Sunday 15 March. You are all encouraged to pray in your homes and make a Spiritual communion. Let us all pray this situation will soon change. If you have any questions, or if anything worries you, do not hesitate to contact Fr Frode on mobile phone 934 52 743


lørdag 14. mars 2020

Spiritual Communion - Åndelig kommunionHva er åndelig kommunion?
Åndelig kommunion kalles den bevisste lengsel etter Kristus i alterets sakrament, når man ikke har anledning til å gå til kommunion. Ved åndelig kommunion kan vi bevare og styrke fellesskapet med Frelseren under alle livets forhold. Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. 

Messeplikten
På grunn av korona-epidemien har Den katolske kirke i Norge fritatt alle troende fra for messeplikten og innstilt all messefeiring inntil videre. Det er derfor ikke mulig å ta imot kommunion frem til messefeiringen igjen kan ta til. 
«Plikten» til å ta imot kommunionen begrenser seg til én gang i året (etter at man i 7-årsalderen har mottatt førstekommunion), men svært mange har det som god, oppbyggelig vane å gjøre det én gang pr. uke, gjerne under søndagsmessen.
Hvordan skal kommunionsplikten og -gleden utføres nå, som man ikke kan feire messe i sin lokale kirke, sammen med sin prest og i fellesskap med andre troende? Svarer er åndelig kommunion.  

Messeofferet
Messeofferet bæres fortsatt frem i våre kirker av prestene – i Norge og verden over. Dessverre er det ikke tilrådelig å samle de troende rundt vårt allerhelligste og største sakrament på grunn av faren for korona-smitte, men vit: Mer enn noengang føler våre prester at de bærer frem messeofferet på vegne av folket. Det er denne messen de troende forenes i gjennom åndelig kommunion 
De kan be Gud om at deres forening med Jesus Kristus og med hverandre må bli stadig inderligere. 

Her er seks passende bønner:

Tro, håp og kjærlighet
Herre Jesus Kristus, du som er nærværende i alterets hellige sakrament, jeg tror på deg, jeg håper på deg, jeg elsker deg. La intet skille meg fra deg, la alt lede til større fellesskap med deg. La min lengsel etter deg komme til syne som kjærlighet til dem jeg møter, og la meg snart få motta deg ved ditt alter. Amen.

Å, min Jesus!
Jeg tror på deg i alterets aller helligste sakrament. Jeg håper på din uendelige barmhjertighet. Jeg elsker deg over alt. Av kjærlighet til deg angrer jeg oppriktig mine synder. Jeg vil heller dø enn noensinne fornærme deg igjen. Jeg lengter etter å motta deg. Kom, min elskede Frelser! Kom til min stakkars sjel! Jeg omfavner deg i mitt hjerte! Jeg forener meg med deg. Å Jesus, vær alltid hos meg. Amen.

Å nærme seg ditt tabernakel
Jesus, min kjærlighet! Kom, ta bolig hos meg og besøk meg i din nåde. I ånden nærmer jeg meg ditt hellige tabernakel. La meg her motta ditt velsignede legeme og din høyhellige sjel, din guddom og din menneskehet. Du er min, og jeg er din! Evig vennskap, Jesus, evig vennskap! Kjærlige Jesus, jeg ber deg: la meg aldri skilles fra deg! La oss bli ett med hverandre. Vår Herres Jesu Kristi legeme og blod bevare meg til det evige liv. Amen. 

Lengten etter deg
Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er tilstede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forsoner meg helt med deg, tillat meg aldri at jeg skilles fra deg. Amen. 

Pater Pios bønn
Herre Jesus Kristus, send Den hellige ånd over vår verden, som er rammet av korona-viruset. Helbred med din godhet dem som er rammet av sykdom. Vern om dem som står i fare for smitte. Styrk dem som pleier de syke. Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til Deg. Amen

Anima Christi 
Kristi sjel, helliggjør meg. 
Kristi sjel, frels meg. 
Kristi blod, fyll meg. 
Vann fra Kristi side, tvett meg.
Kristi lidelse, styrk meg. 
Gode Jesus, bønnhør meg.
I dine sår, skjul meg.
La meg ikke skilles fra deg.
Mot den onde fiende, vern meg. 
I dødstimen, kall meg. 
Og inn for ditt åsyn, hent meg,
så jeg alltid kan prise deg med dine hellige
i evigheters evighet. Amen.  

fredag 13. mars 2020

torsdag 12. mars 2020

tirsdag 10. mars 2020