Rosenkransen

Gledens mysterier
Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk. 1,28-38)
Marias besøk hos Elisabeth (Luk. 1,39-56)
Jesu Kristi fødsel (Luk. 2,1-21)
Jesus blir båret frem i tempelet (Luk. 2,22-38)
Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk. 2,41-52)

Smertens mysterier
Jesu dødsangst i Getsemane (Luk. 22,39-44)
Jesus blir hudstrøket (Joh. 19,1)
Jesus blir tornekronet (Joh. 19,2-3)
Jesus bærer sitt kors (Joh. 19,17-24)
Jesus blir korsfestet og dør (Joh. 19,25-37)

Lysets mysterier
Jesus døpes i Jordan (Matt. 3, 13-17)
Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh. 2, 1-11)
Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse (Mark. 1, 14-15)
Jesus forklares på berget (Luk. 9, 28-36)
Jesu innstifter nattverden (Matt. 26, 26-29)

Herlighetens mysterier
Jesu oppstandelse fra de døde (Joh. 20,1-10)
Jesu himmelferd (Apg. 1,6-11)
Den hellige ånds komme (Apg. 2,1-12)
Marias opptagelse i himmelen (Åp.12,1)
Marias kroning i himmelen (Åp. 2,10b)

Rosenkransen bes slik: 
1. Korsets tegn
2. Ved krusifikset: Den apostoliske trosbekjennelse
3. Fadervår (stor perle), tre Hill deg, Maria
(de tre små perlene), Ære være
(ved sentermedaljongen)
4. Hvert mysterium har sine egne deler av evangeliene fra Jesu og Marias liv, og hvert mysterium skal mediteres over én dekade (ti små perler). Det finnes tre tradisjonelle sett á fem mysterier, og i tillegg «Lysets mysterier» som Johannes Paul II innførte.
Ved hver av de store perlene: Fader vår
Ved hver av de små perlene: Hill deg, Maria
Etter hver dekade: Ære være (og Fatima-bønnen)
5. Avslutt med Salve Regina

Fadervår, Hill deg Maria, Ære være, Fatima-bønn

Salve Regina