Gledens mysterier


1 ENGELEN BRINGER MARIA DET GLADE BUDSKAP 
Hele verden venter på Marias svar Jomfru, du har hørt at du skal unnfange og føde en sønn. (...)    Engelen står og venter på svaret, det er nemlig på tide at han   vender tilbake til Gud som sendte ham. (…) Se, prisen for vår frelse ligger i din hånd; sier du ja, blir vi straks satt fri. Vi er alle blitt skapt ved Guds evige Ord, men allikevel går vi døden i møte. Ved et lite ord fra deg kan vi skapes på ny og kalles tilbake til livet. Hør, han som alle folkeslag lengter etter, står utenfor og banker på døren. (…) Stå opp, løp bort til døren, lukk opp. (…) Og Maria sa: «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skje meg etter ditt ord».          
St. Bernhard av Clairvaux
 
2 MARIA BESØKER ELISABET

Jomfru Marias gjesting hos Elisabet Da Maria hørte dette, skyndte hun seg gledesstrålende opp i    høylandet, (…). (…) Den Hellige Ånds nåde er ukjent med trege kraftanstrengelser. (…) Samtidig med at «Elisabet hørte Marias hilsen, hoppet barnet i hennes liv av fryd, og hun ble fylt av Den Hellige Ånd» (Luk 1,41). (…) Elisabet sa: «Salig er du som trodde» (Luk 1,45). Men også dere er salige, dere som har hørt og er kommet til tro. For hver sjel som tror, unnfanger og føder Guds Ord og kjenner hans verk. Måtte Marias sjel være i hver av dere, så dere høylover Herren; måtte Marias ånd være i hver av dere, så dere fryder dere i Gud. (…)    
St. Ambrosius, biskop av Milano

3 JESUS BLIR FØDT I BETLEHEM 
Ordet tok opp i seg menneskets natur fra Maria Apostelen sier: «Han tar seg av Abrahams ætt, derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik» (Hebr 2, 16-17), og ta et legeme likt vårt. På grunn av dette danner Maria virkelig grunnlaget, for det var av henne han fikk dette legemet og ofret det som sitt eget for vår skyld.  (…) Men selv om Ordet fikk et legeme av Maria, forblir Treenigheten Treenighet, og den hverken øker eller minker: Den er fullkommen, den ene guddom erkjennes i trefoldigheten, og Kirken forkynner kun én Gud, Ordets Far.                        
St. Athanasius, biskop av Alexandria 

4 JESUS BLIR FREMBÅRET I TEMPELET 
La oss ta imot det evige og klare lys La oss alle ile Kristus i møte, alle vi som i ærefrykt tilber og ærer hans mysterium, la oss gå ham i møte med åpent og ærlig sinn. (…)
St. Sofronius, biskop av Jerusalem

5 JESUS BLIR GJENFUNNET I TEMPELET 
Sannhet har spiret frem av jorden, rettferd har bøyet seg ned fra himmelen Våkn opp, menneske! For din skyld ble Gud menneske. (…) Altså «har sannhet spiret frem av jorden». Kristus, som sier: «Jeg er sannheten», er født av en jomfru. «Og rettferd har bøyet seg ned fra himmelen», fordi det menneske som tror på ham som er født, ikke blir rettferdiggjort av seg selv, men av Gud. (…)
St. Augustin, biskop av Hippo