Bønn for misjonen


PAVE FRANS’ BØNN FOR MISJONEN

Himmelske Far, da din enbårne Sønn, Jesus Kristus, stod opp fra de døde, ga han sine disipler i oppdrag å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler». Du minner oss på at vi ved dåpen ble gjort til deltagere i Kirkens misjon.

Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til å være modige og ivrige vitner for Evangeliet, slik at det oppdrag som er betrodd Kirken, og som fortsatt er langt fra å være fullført, må finne nye og virksomme uttrykk som gir liv og lys til verden.

Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker å erfare Jesu Kristi frelsende kjærlighet og barmhjertighet, han som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud, fra evighet til evighet.

Amen.