Smertens mysterier


1 JESU DØDSANGST I GETSEMANE 
I alt mitt håp og min fortrøstning vil jeg overgi meg helt til Gud (…) Endelig, min kjære Margaret, er jeg fullt forvisset om at Gud ikke vil svikte meg uten min skyld. Derfor vil jeg i alt håp og all  fortrøstning helt og fullt overgi meg til ham. (…) Ingenting kan  hende meg uten at Gud vil det. Men alt det han vil, så vondt det enn kan synes for oss, det er i virkeligheten allikevel det beste.                                                                      
St. Thomas More i brev til datteren Margaret

2 JESUS BLIR PISKET 
Dere skal være mine vitner Da de var blitt korsfestet, var det et under å se hvor modige de var (…). (…) Paul Miki, vår bror, (…) forklarte først for tilskuerne at han var japaner og tilhørte Jesu Selskap, at han var i ferd med å dø for å ha forkynt Evangeliet, og at han takket Gud for så stor en ære. Deretter tilføyde han: «Når jeg nå har nådd dette punkt i mitt liv, tror jeg ikke det er noen av dere som vil mene at jeg vil si noe   annet enn sannheten. Derfor sier jeg dere at det ikke finnes noen annen vei til frelse enn den de kristne følger. Og fordi kristendommen lærer meg å tilgi mine fiender og alle som gjør ondt mot meg, tilgir jeg av et godt hjerte kongen og alle som har forårsaket min død, og ber dem om å ta imot den kristne dåp.»
Fra en samtidsberetning om St. Paul Miki og hans ledsagere
 
3 JESUS TORNEKRONES 

Den umyndige var moden nok til å seire (…) Det sies at [den hellige Agnes] var tolv år da hun led martyrdøden. (…) Men denne piken forferdes ikke når hun gripes av bødlenes blodige hender, hun er uberørt når de kommer trekkende med tunge, gnissende lenker, og hun frembyr hele sin kropp til den  rasende soldatens sverdspiss; ennå vet hun ikke hva det vil si å dø, men hun er rede. Når de mot hennes vilje trekker henne bort til alteret, rekker hun Kristus hånden gjennom flammene, og i dette vanhellige bål gjør hun Kristi seierstegn. (…) Hun som ikke hadde nådd strafferettslig alder, var moden nok til å seire; (…); en mester i trosstyrke var hun til tross for sin unge alder.
Fra St. Ambrosius’ bøker om jomfruene

4 JESUS BÆRER SITT KORS TIL GOLGATA 
For de troende blir livets port åpnet til Den Korsfestede (…) Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. Den som har bestemt seg for Kristus, er død for verden, og verden for ham. (…) De som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjær. De har ført en ubønnhørlig kamp for at syndens liv i dem skal dø og gi rom for Åndens liv. (…)
St. Teresa Benedikta av Korset

5 JESUS BLIR KORSFESTET OG DØR 
Kristi dyrebare og livgivende kors Dette er en dag til fryd og til glede, for gledens tegn er her! (…) For dette er det tre som bringer liv, ikke død, som opplyser, ikke formørker, som fører inn i Eden, ikke ut av den. (…) Det er ved  korset vi har iført oss Kristus og lagt av oss det gamle menneske. (…)
St. Theodor Studitten