torsdag 27. februar 2020

Tiltak og råd for å hindre og begrense korona-smitte

Når det gjelder feiring av messe, anbefales følgende tiltak:

Fredshilsen: bukk eller nikk høflig og vennlig til hverandre
Kommunion i én skikkelse (kun hostien), ta den imot i hånden
Tomme vievannskar (ved inngang/utgang)

Vi vil også minne om at helsemyndighetenes fremste råd for å unngå smitte er å vaske hendene ofte med såpe og lunkent vann. 
Hånddesinfeksjon (alkoholbasert) kan være et alternativ når man ikke har mulighet til å vaske hendene.

Dersom du er i nærheten av andre, er det et godt alternativ å hoste eller nyse inn i albuekroken. Dersom du hoster direkte inn i hendene vil du lett kunne overføre smittestoffer til hendene og videre direkte til andre eller indirekte via gjenstander.