søndag 3. mai 2020

Søndagsskole for barn på nett

Pastoralavdelingen i OKB innfører et eget søndagsskoleopplegg for familier på nett.
Det er i familien barna skal vokse i troen, og det er foreldrene som er de viktigste i trosformidlingen.
Hver søndag vil søndagsskolelære fra menighetene forklarer evangeliet for barna via video og det vil være forskjellige interaktive oppgaver som kan løses på nett.

Opplegget er tenkt å være tilnærmet likt det du vil få i menigheten der de vanligvis har evangelieforklaring for barn. Det varierer litt når foreldre begynner å sende barna sine til evangeilieforklaringen, men det er i utgangspunktet tenkt for barn frem til førstekommunionsalder. Oppgavene som lages i tillegg kan gjøres av barn i ulik alder. Vi prøver i den grad vi klarer å lage opplegg for barn i ulik alder.

Les mer om tilbudet her.