fredag 11. september 2020

Uteområdet oppgradert

Ting skjer! Menigheten har nå oppgradert nedre gårdsplass, som ligger mellom barnehagebygget, presteboligen og menighetskontoret. Blant annet er gjerder og trapper foran barnehagebygget tatt vekk, bed har fått kantsten, handicap-veien til kontoret har fått en flott støttemur og ikke minst har vi fått vi ny asfalt.

Anlegget bar preg av å være 30-40 år gammelt og i forbindelse med renovasjonen av «søsterhuset» (som nå har menighetskontorer og to leiligheter) var plassen gravd opp.


Adkomst til menighetskontorene før – under arbeid  – nå 

Plassen foran presteboligen før - under arbeid – nå
Foran barnehagen før – under arbeid - og nå