Dåp

Dåpen er det fundamentale sakrament og forutsetningen for alle de andre sakramentene. Den forener oss med Kristus, og siden dåpen er en pakt med Gud, må den enkelte si JA til den.
Ved barnedåp bekjenner foreldrene troen på vegne av barnet.

Til dåpen skal barnet ha én eller flere faddere. Oppdraget til en fadder er å føre barnet inn i troen, i samarbeid med foreldrene. I en katolsk dåp må fadderne selv være katolikk, og vedkommende må være fermet/konfirmert. Hvor mange faddere man velger, varierer fra familie til familie, men opp til to katolske faddere er skrevet inn på dåpsattesten. Faddere som er ikke katolske blir skrevet inn i kirkeboken som vitner og andre fadder.

Dåpssamtale
I vår menighet skal foreldre som skal døpe sitt barn i Den katolske kirke i forkant av dåpen ha en dåpssamtale med en av menighetens prester. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. For alle spørsmål vedrørende dåp, ta kontakt med menighetskontoret.