Kateket

Som kateket i barnegruppen har vi 
vært så heldige å få søster Natanaela Hess CSE, 
som er St. Elisabethsøster. Hun og hennes medsøstre bor på Nordstrand i Oslo. St. Elisabethsøstrene har arbeidet i Norge i over 100 år og har blant annet drevet mange sykehus, særlig i Nord-Norge. De er oppkalt etter samme helgen som vår menighet, St. Elisabeth av Ungarn, som var kjent for sin omsorg for de fattige.

Mobiltelefon: 91 10 43 25
E-post: Natanaela@StElisabeth.katolsk.no