Menighetssekretær

Vibecke Haslerud Steenfeldt-Foss, menighetssekretær i 40% stilling. Oppvokst i Asker og Bærum menighet, vært aktiv i Norges Unge Katolikker og i katekesen. Bor på Jar med sin familie.

E-post: vibecke.steenfeldt-foss@katolsk.no
Telefon: 95123405

Menighetens e-postadresse: eikeli@katolsk.no