Sogneprest

Pater Frode Eikenes. Opprinnelig fra Grimstad. Har studert teologi blant annet i England, og nettopp feiret 20 år som prest. Kommer til oss etter å ha vært sogneprest i Porsgrunn, St. Olav og sist ni år i Kristiansand. Har også gjort tjeneste som kansler i OKB.

Mobiltelefon: 934 52 743
E-post: frode.eikenes@katolsk.no