tirsdag 7. november 2017

Ny menighet opp­rettes i Bærum

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. har besluttet å opp­rette en ny menig­het i den nord­østlige delen av Bærum kommune nærmest Oslo, og et til­grensende område i Oslo vest. Menig­hetens navn blir St. Elisabeth menighet, etter Den hellige Elisabeth av Ungarn/Thüringen, som levde 1207–1231.

Sognekirken ligger på Eikeli, og har i rundt 40 år vært betjent fra Maria­kirken i Asker og Bærum katolske menig­­het på Stabekk. Anlegget på Eikeli har vært under betydelig oppussing den seneste tid, og vil bestå av både kirke, for­samlings­lokaler, preste­boliger og kontorer.

Menigheten ble opprettet 15. april 2018. Sognet omfatter deler av Oslo og Bærum kommuner med territorium avgitt fra St. Olav domkirkemenighet og Mariamenigheten på Stabekk. 95 km².

Drøyt 2.100 katolikker sogner til den nye menigheten. p. Frode Eikenes blir menig­hetens første sogne­­prest. Oslo katolske bispedømme vil fra denne datoen bestå av 25 menigheter og ett kapelldistrikt.