onsdag 8. november 2017

Hvem sokner til menigheten?

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.St. Elisabeth menig­hets grenser
Den nye menig­hetens territorium blir fradelt både fra Asker og Bærum katolske menig­het (Stabekk) og fra St. Olav katolske dom­kirke­menig­het i Oslo. Arealet blir på ca. 95 km², hvorav ca. 4 km² fra St. Olav.

Den østlige grensen er Mærra­dalen i Oslo, begrenset i nord ved Anker­veien og i nord­øst ved fylkes­­grensen. I sør følges Kolsås­banen frem til Øverlands­elva, nordover til Åsterud, følger deretter Gamle Ringe­riks­vei på nord­siden av Kolsås­toppen, og inkluderer Bærums verk og Lomme­dalen nord­vestover til fylkes­grensen mot Buskerud. Se menig­hetens utstrekning på et kart.

Deler av Oslos dom­kirke­menighet over­føres til Maria­menig­heten på Stabekk
I tillegg til at St. Olav katolske domkirke­menighet i Oslo avgir område til den nye St. Elisabeth menighet, blir også en del av dom­kirke­menig­heten overført til Asker og Bærum katolske menighet på Stabekk. Dette gjelder rundt 500 kato­likker i områdene Øraker, Bjørn­sletta, Lys­aker, Furu­lund, Bestum, Solle­rud og Vækerø, altså den delen av Ullern bydel i Oslo kom­mune som ligger vest for Mærra­dalen og sør for Kolsås­banen. På kartet er dette området markert med lyseblå farge.