torsdag 6. september 2018

Nytt orgel

Vi er blitt anbefalt å skaffe nytt orgel fordi det vi har er ganske gammelt. De siste to månedene har vi hatt et nytt orgel til utprøving. Det er et nederlandsk digitalt Johannis-orgel som Wolfgang Plagge har hjulpet oss å finne. Orgelet er av høy kvalitet og dere har kunnet høre det på messene i det siste. Det vil koste oss 200.000 kroner. Om noen ønsker å bidra til kjøp av orgelet kan dere kontakte soknepresten direkte eller sende penger til konto 3000.39.29341 og merke bidraget "nytt orgel".