søndag 30. september 2018

Pater Frode høytidelig innsatt som sokneprest

Søndag 30. september ble p. Frode Eikenes innsatt som sokneprest av biskop Bernt Eidsvig.