onsdag 24. oktober 2018

Pastoralrådet

I helgen 2.-4. november arrangeres Pastoralrådsmøte (PRO) på Mariaholm. Pastoralrådet er et rådgivende organ for biskopen der hele lokalkirken er representert. Rådet presideres av biskopen, og det har representanter fra menighetene, presterådet, geistligheten, ordenssamfunnene, NUK, Caritas og bispedømmeadministrasjonen. Fra menighetene skal menighetsrådslederne stille. Det er derfor et svært viktig organ med tanke på å gi et helhetlig bilde av hva som rører seg ulike steder i bispedømmet. Her skal man i fellesskap ta tak i bispedømmets pastorale utfordringer, og utforme konkrete tiltak som bør iverksettes. Det er Pastoralavdelingen som i fellesskap med PRO har ansvar for å se til at pastoralplanen følges opp i menighetene og i bispedømmet som helhet.

På programmet denne gang står følgende saker: Orientering fra biskopen og administrasjonen, det pastorale arbeidet, kirkens estetikk, liturgi, informasjon fra NUK, årsbetretning 2016-2018, arbeidsprogram for 2018-2020, barne- og ungdomsarbeid, praktisk drift av menigheter, diakonalt arbeid, regionalt samarbeid, gruppearbeid, og valg av arbeidsutvalg. Dessuten blir det bønn, sosialt samvær, måltider og messe.

Rommel Aceveda har sagt ja til å representere St. Elisabeth menighet på høstens møte i Pastoralrådet.
Takk, Rommel!