fredag 24. mai 2019

Høymesse

Høymessen på norsk er kl. 11.30. Det er kirkekaffe etter høymessen og alle oppfordres til å ta med noe spiselig som kan deles!