tirsdag 3. september 2019

Vil du gi en gave til menigheten?

Du har rett til skattefradrag for gaver mellom kr. 500 og 50 000 i året til kirken og andre ideelle formål. Gir du 6.000 kroner, blir skatten din redusert med 1.320 kroner (22%), og egentlig betaler du derfor bare 4.680 kroner

Ordningen administreres fra Oslo katolske bispedømme (OKB) for hele landet via konto nr. 3000.15.11110. Ved innbetalingen må du skrive personnummeret ditt og «St. Elisabeth menighet på Eikeli» i meldingsfeltet.

Alternativt kan du sende inn personnummeret ditt til
Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo, tlf. 23 21 95 00,
e-post kirkebidrag@katolsk.no. Skjema for avtalegiro.

Ved årsskiftet får både du og likningsmyndighetene melding om hvor mye som er gitt og gaven blir trukket fra på selvangivelsen automatisk.

Les mer