torsdag 19. september 2019

Høstdugnaden

Høstdugnaden er unnagjort. Vi var få, men det ble fint!

Menighetstrampolinen er på plass til første katekesedag, 22. september. 
Det ble laget labyrint av liljer.