tirsdag 1. oktober 2019

Oktober er rosenkransmåneden

I denne folderen finner du korte utsnitt av meditasjonene som er foreslått for Rosenkransens mysterier i oktober. Avslutt gjerne med pave Frans’ bønn under.

PAVE FRANS’ BØNN FOR MISJONEN
Himmelske Far,
da din enbårne Sønn, 
Jesus Kristus,
stod opp fra de døde,
ga han sine disipler i oppdrag
å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler».
Du minner oss på at vi ved dåpen
ble gjort til deltagere i Kirkens misjon.
Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til å være modige og ivrige
vitner for Evangeliet,
slik at det oppdrag som er betrodd Kirken,
og som fortsatt er langt fra å være fullført,
må finne nye og virksomme uttrykk
som gir liv og lys til verden.
Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker å erfare Jesu Kristi
frelsende kjærlighet og barmhjertighet,
han som lever og råder med deg 
i Den Hellige Ånds enhet, 
Gud, fra evighet til evighet.
Amen.