onsdag 2. oktober 2019

Oktober 2019 er misjonsmåned

Den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019
Pave Frans kunngjorde den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019 for å feire 100-årsjubileet for pave Benedikt XVs apostoliske brev Maximum Illud.

Temaet for den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019
“Døpt og Sendt: Kristi Kirke - Misjon i verden” er  temaet valgt av Frans til den ekstraordinære Misjons måned. Vekke bevissthet om oppgave av missio ad gentes, og inspirere den følelse av ansvar for å forkynne evangeliet med ny entusiasme, er temaer som kombinerer den pastorale bekymring for Benedikt XV i sitt apostoliske brev Maksimal Illud, publisert for 100 år siden, med den misjons vitaliteten uttrykt av pave  Frans i sin nylige apostoliske formaning Evangelii Gaudium: "Misjonshandling er paradigmet til alle kirkens verk." (EG 15)

Hvordan leve den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019
Det er fire dimensjoner, spesifisert av paven, for å leve mer intenst forberedelsesreisen for den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019:
1.    Et personlig møte med Jesus Kristus i live i sin kirke gjennom eukaristien, Guds ord, personlig og felles bønn;              
2.     Vitnesbyrd: misjonære helgener, martyrer og bekjennere av troen, som et uttrykk for kirken spredt over hele verden;       
3.    Misjonær formasjon bibelsk, kateketiske, åndelig og teologisk;
4.    Misjonær veldedighet / nestekjærlighet