torsdag 3. oktober 2019

Mødre i bønn

Har du barn, barnebarn, gudbarn, eller nieser og nevøer du vil be for? 
Det skal vi gjøre hver onsdag fremover i Mariagården fra kl. 11.30 (etter 11-messen i St. Olav domkirke). 
Du er velkommen til å bli med så vi kan stå sammen i bønn for hverandres barn. 
For mere info kontakt Isabel Hillestad (isabel.hillestad@katolsk.no)
- les mer -