torsdag 13. februar 2020

Konfirmasjonsleir 2020 på St. Elisabeth

Forrige helg deltok 9 konfirmanter på konfirmasjonsleir på St. Elisabeth. Det har vært en gøy og lærerik helg. Det ble arrangert Vinter OL og Game night med konkurranser og premier. Konfirmantene ble delt opp i lag og presterte under hele konkurransene, samtidig var det fint å kunne observere at konfirmantene ble mer sammensveiset i løpet av helgen. Sogneprest Pater Frode holdt foredrag om rosenkransens opprinnelse og historie. Vi avsluttet foredraget med å be hele rosenkransen sammen. I tillegg var vi på en utflukt og fikk innblikk i hva som skjer når vi blir døpt, og hvordan vi kan utnytte gavens potensiale.
«Vi er alle prester, profeter og konger». sa Pater Frode,
«En av de viktigste oppgavene for en prest er å be, ha samtaler med Gud. Profetenes oppgave er å vitne om sin tro. Videreføre Guds navn, og løfte det opp. Det er like viktig at dere også er gode konger. Dere skal tjene deres folk, og passe på at alle har det bra».