tirsdag 31. mars 2020

Hjemmepåske - Hebdomas sancta

Siden vi ikke kan feire påske i år i fellesskap 
må vi feire en annerledes, 
men verdifull påske. 
 Her er et hefte om hvordan vi kan 
feire den hellige uke hjemme.