mandag 30. mars 2020

Menighetens økonomi - slik kan du støtte

Noen av dere har spurt hvordan de kan hjelpe menigheten økonomisk i disse tider, når det ikke kommer inn kollekt. Vi er glade for initiativet, for de fleste faste utgiftene løper, selv med liten aktivitet på Eikeli. Det er flere måter du kan støtte St. Elisabeth kirke på:

Vippse: Søk opp 539611 eller «st. elisabeth». Vennligst skriv «gave» eller lignende som melding.

Overføre: Menighetens bankkonto har nummer 3000.39.29341. Vil du ha skattefradrag, bruk metoden beskrevet nedenfor.

Bli fast giver: Legg inn avtalegiro / fast overføring i nettbanken din, slik at det går en fast sum på en fast dato, så lenge du vil. Bruk St. Elisabeths konto 3000.39.29341 og skriv «gave» eller lignende som melding. Ønsker du skattefradrag for gaven, kan du sende pengene gjennom Oslo Katolske Bispedømmes konto til dette formål, nummer 3000.15.11110.
NB skriv da hvilken menighet summen skal sendes videre til i meldingsfeltet.
For at du skal få skattefradraget, må du gi OKB ditt navn og personnummer (i meldingsfeltet, på e-post kirkebidrag@katolsk.no eller tlf. 23 21 95 00). Dette gjøres bare én gang. Dermed går det rapport til både deg og ligningsmyndighetene ved årets slutt og gaven blir trukket i skattemeldingen din.
--------------------------------------------------------
Some of you have inquired how you can help the parish financially, now that there is no Mass collection. We do appreciate the thought, as most of the regular expenses are still running. There are several ways to help:

By Vipps: Search for “st. elisabeth” or the parish Vipps number 539611 in the app. Please write “gift” etc. as the message.

By bank transfer: The parish’ bank account number is 3000.39.29341. If you’d like the sum to be tax deductible, follow the simple procedure given below.

By recurrent direct debiting: Input a standing order / avtalegiro in your online bank to send a monthly sum, for as long as you want. Please use the parish account no. 3000.39.29341 and write the message “donation” etc. If you’d like the annual sum to be deducted from your taxes, transfer the money through Oslo Diocese’s account for this purpose, no. 3000.15.1110.
Please write which parish is to receive the money! For the sum to be tax deductible, you must give your name and social security number to the diocese on the transfer, via email kirkebidrag@katolsk.no or by phone no. 23 21 95 00. This needs to be done only once. Thus, a report will be sent to you and to the authorities at the end of the year, and the sum will be deducted on your tax return form.