onsdag 25. mars 2020

Pave Frans: La oss be Fadervår sammen

Pave Frans ber kristne av alle konfesjoner over hele verden om å
be Fadervår sammen onsdag 25. mars kl. 12. 

Det var etter angelusbønnen søndag 22. mars at paven kom med sin oppfordring:

«I denne trengselstiden, mens menneskeheten skjelver på grunn av den truende pandemien, ønsker jeg for alle kristne å foreslå at de sammen løfter sine stemmer mot himmelen. Jeg ber alle kirkeoverhoder og alle ledere for kristne fellesskap, sammen med de kristne av de forskjellige konfesjonene, om å påkalle Den høyeste, den allmektige Gud, ved samtidig å be den bønnen som Jesus, vår Herre, lærte oss. Jeg ber alle gjøre det flere ganger hver dag, men la oss onsdag 25. mars kl. 12 be Fadervår samtidig og sammen. Må Herren, på denne dagen, da mange kristne minnes budskapet til Maria, om Ordets inkarnasjon, høre den enstemmige bønnen fra hans disipler, som nå forbereder seg til å feire den oppstandne Kristi seier.»

Vatican News