fredag 20. mars 2020

Strømming av messer - Mass online
St. Olav menighet strømmer messe 
hver dag kl. 11
Messene er tilgjengelige resten av dagen. 
Du finner dem her

St. Frans kloster i Larvik strømmer messe 
hver dag kl. 18.30
Du finner dem her

I St. Olav menighet ber de 
rosenkransen på nett hver dag kl. 18
Du kan finne den her
St. Dominikus kloster sender messer 
og tidebønner.
Du kan høre dem her.