fredag 10. april 2020

Den sårede hjorten - The wounded stag

På veggen bak alteret i St. Elisabeth kirke henger det et bilde malt av Anne-Lise Knoff. Det viser et krusifiks. Som alle bilder Anne-Lise Knoff malte inneholder det mange detaljer og en rik symbolikk. Den sårede hjorten er et symbol på Kristus. Bloddråpene på Jesu kropp ser ut som rognebær. Lidelsen er bitter. Korset vi ser er fra Tretten kirke i Gudbrandsdalen. Det viser en Jesus som lider for oss. På Langfredag taler dette bildet sterkt til oss. I år med overraskende aktualitet. Krusifikset er fra 1300-tallet, hvor den stor pesten herjet land og folk. Anne-Lise Knoff malte bildet etter en togulykke ved Tretten i 1975 hvor hun kjente flere som ble rammet. Slik er det. Vi kommer til korset med våre liv og vår verden. Slik den er. Og vi ber om miskunn.

Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.


On the wall behind the altar in St. Elisabeth’s we find a painting by Anne-Lise Knoff. It depicts a crucifix. Like all of Anne-Lise Knoff’s works this painting is rich in symbolism. The wounded stag symbolises Christ. The drops of blood looks like rowanberrries. Bitter is his passion. The crucifix we see is from the church of Tretten in Gudbrandsdalen. It shows a Jesus that is suffering for us. On Good Friday this image speaks to us strongly. This year it speaks to us with a surprising actuality. The crucifix was made in the 1300’s when the great plague ravaged our lands. Anne-Lise Knoff made this painting after a train disaster at Tretten in 1975. She knew several of those affected. There is something very real in this. We come to the cross with our lives and our world. As it is. And we beg for mercy.

We adore you Christ and we praise you.
Because by your Holy Cross you have redeemed the world.