torsdag 9. april 2020

Skjærtorsdag - Maundy Thursday

Skjærtorsdag ble stille i år. Men Kirken ber. Og takker for gaven hun fikk. Den hellige messe og presteembetet. 


Kirkebønn: 
Evige Gud, vi feirer minnet om den hellige nattverd 
da din enbårne Sønn, før han overgav seg til døden, 
skjenket Kirken sitt kjærlighetsmåltid, 
det nye og evige offer. 
Gi oss å finne kjærlighetens og livets fylde 
i dette mysterium.


Maundy Thursday was quiet this year. But the church prays. And thanks for the Gift she received. Holy mass and the Priesthood.

Collect: 
O God, who have called us 
to participate in this most sacred Supper, 
in which your Only Begotten Son, 
when about to hand himself over to death, 
entrusted to the Church a sacrifice new to all eternity, 
the banquet of his love, grant, we pray, 
that we may draw from so great a mystery, 
the fullness of charity and life.